Fishbase

 
 

Copyright Benny B. Larsen og fotograferne

   

 

Artikler

 

Tilbage til Hovedmenu

Akvariebaggrunde  

Akvariedekorationer 

Ameca splendens                                  

Belonesox belizanus  

Boraras maculatus

Amphilophus longimanus

Parachromis managuense

Corydoras maller 

DAU 50 år

Discus 

En akvarist i Wien

En akvarist på ferie 

Fisk under jorden

Fisks anatomi

Gephyrochromis moorii

Glasfiberdekorationer

Heros severus 

Heterandria formosa

Hvad skal jeg skrive om?

Hypselecara temporalis

Ichthyman fødekasse

Krydsninger og varianter 

Laetacara curviceps 

Nannacara anomala

Neolamprologus brichardi   

Nimbochromis venustus 

Parachromis managuensis

Priapella intermedia

Prionobrama filigera 

Pseudocrenilabrus multicolor  

Pterophyllum scalare 

Påfugleøjecichliden                         

Rød Rivulatus

Sciaenochromis fryeri

Skyttefisken (Toxotes jaculatrix)

Steatocranus casuarius 

Thayeria boehlkei      

Thorichthys meeki  

To nye afrikanske barber

Trichogaster leeri

Udrydelsestruede akvariefisk 

 

 

 

 

Copyright foto: F. Ingemann Hansen

Glasfiberdekorationer

Fra Akvariebladet nr. 3 – marts 1992

Som opfølgning til Tage Billeskovs artikel i januarnummeret kommer her en artikel om en anden måde at bygge akvariedeko­rationer på. Der er mange fordele ved at bruge glasfiber som byggemateriale til akvariedekorationer:

1. Det er ret let at arbejde med, hvis man tager de forholdsregler, der er nævnt senere i artiklen.

2.Man kan let indstøbe trærødder, urte­potter o.s.v. i dekorationen.

 3.Efter en grundig hærdning og skylning er der ingen giftstoffer, der udvaskes i akvarievandet.

4. Dekorationen vejer ikke ret meget, men har heller ikke det af Tage Bil­leskov omtalte flamingo's store opdrift, man får altså ingen problemer med at holde dekorationen nede i akvariet.

5. Dekorationen er let at tage ud af akvariet, hvis man ønsker at ændre sit interiør.

Før man påbegynder arbejdet med glasfiber eller polyester, som det også hedder, er der forskellige ting, man skal være klar over. Vi kan starte med et par advarsler:

1. POLYESTER er en ætsende syre - pas godt på, brug beskyttelseshandsker og vask straks evt. sprøjt omhyggeligt af med sæbe og masser af vand. Skulle du være så uheldig at få noget i øjet, kan det neutraliseres med natriumbikarbonat - men søg hurtigst muligt læge.

2. POLYESTER er brandfarligt - undgå tobaksrygning medens du arbejder med det.

3. POLYESTER irriterer øjne og slimhinder - sørg for kun at arbejde med det i lokaler med god gennemluftning. Om sommeren kan man arbejde i det fri, men da polyester skal have mindst 20° C. for at hærde, kan dette kun lade sig gøre i det varme halvår.

Ovennævnte lyder alvorligt, og man skal også tage det som sådan, men på den anden side skal man nu ikke tabe modet og sige, at det nok er alt for farligt at arbejde med. Hvis man tager sine forholdsregler og arbejder seriøst og forsigtigt med polyesteren, er det et let og dejligt materiale at arbejde med. I Dansk Cichlide Selskab afholdt man for nogle år siden adskillige kurser i at bygge akvariedekorationer af glasfiber, uden at der på noget tidspunkt var uheld eller sundhedsmæssige problemer.

Materialerne kan ikke købes i enhver farvehandel eller byggemarked, men kik i fagtelefonbogen under glasfiber, der står som regel et eller flere firmaer, hvor du ikke alene kan købe de nødvendige materialer, men som regel også få gode råd.

For en baggrundsdekoration til et 200 liters akvarium skal man nok regne med en materialepris på omkring 200-250 kr   (1992-priser), selv om man måske har nogle at de nødvendige ting i sit eget værksted. De nødvendige materialer og rekvisitter er: Glasfibermåtte - Polyester - Hærder - Farve (den musegrå er velegnet til grundfarve) - Plastikspand - Pensler (billigste type) - Saks - Plasthandsker - Acetone - Rørepinde - Listetræ - Stifter - Hammer og sav.

Inden man begynder med at blande polyester med hærder, skal man have forberedt sig omhyggeligt med alt forarbejdet. Der skal allerførst laves en ramme med de samme indvendige mål som den akvarierude, man ønsker at dække med dekorationen. Da der skal være mulighed for at lukke helt af, så fiskene ikke kan komme om bag dekorationen, skal målene tages omhyggeligt. Når man arbejder med glasfiber, må man hellere have 2-3 mm for meget end for lidt, da det er ret let at skære/klippe/slibe nogle mm af den færdige dekoration. Hvis man skal lave store dekorationer, kan det ofte betale sig at dele den op i flere mindre sektioner. Hvis man gør det, skal man sørge for at have en flad overlapningsflade på begge sektioner, så man nede i akvariet kan få dem til at passe ordentligt sammen. Arbejdsbordet dækkes nu omhyggeligt med plast, så evt. spildte dråber polyester ikke i al evighed skal minde dig om dit arbejde. Der stiftes et stykke plastfolie på bagsiden af rammen og heri lægges de ting, der skal give akvariedekorationen dens former. Da man jo ofte vil efterligne en klippekyst eller en jordbred, er det en god ide at bruge sten af forskellige størrel­ser til dette. Når man har lagt nogle sten, dækkes disse af et lag tynd plastikfolie, for at de ikke skal hænge fast i den færdige dekoration.

Den indkøbte glasfibermåtte, der ikke må være for tynd, skal nu lægges over stenene, så den dækker dem, og i denne forbindelse kan det lette arbejdet meget, hvis man klipper glasfibermåtten op i mindre stykker og strimler, inden man begynder at lægge den på. Man skal så godt som nu muligt følge stenenes konturer og evt. huller i måtten kan let dækkes med små stykker glasfibermåtte. Hvor man lægger måttestykker op mod hinanden, skal man sørge for en overlapning på et par cm, da måttestykkerne let kan glide en smule, når polyesteren skal smøres på og dette gælder også, der hvor man bruger lapper til at dække huller og skæve sammenføjninger.

Nu er det tidspunkt kommet, hvor polyesteren skal klargøres. Du får polyester som en tyktflydende væske og inden det smøres på glasfibermåtten, skal det blandes des med hærder. Blandingen kan foregå i en lille plastikspand eller et stort syltetøjsglas. Lad være med at blande mere polyester op, end du kan bruge på et kvarter. Altså et vist mål polyester i en spand/ et glas og derefter hælder man den nødvendige hærder i under omhyggelig omrøring. Der skal bruges 1% hærder, altså 10 gram hærder for hvert kg polyester (Du skal sørge for at få målebæger med sammen med polyester/hærder).

Pas på - Pas på!!!

Polyester indeholder Styren, der er me­get brandfarligt, så undgå tobaksrygning og åben ild i det lokale, hvor der arbejdes med polyester.

Lad være med at stille et glas med ikke hærdet polyester fra dig på noget brændbart. Under hærdningen udvikles varme, og i værste tilfælde kan der ske en antændelse.

Når hærderen er blandet omhyggeligt i polyesteren, har man 20 minutter, inden den er hærdet så meget, at man ikke kan arbejde med den. Husk at der skal være mindst 20° C. i arbejdslokalet, ellers hærder polyesteren ikke ordentligt og hele dit arbejde er spildt!!

Polyesteren smøres nu med en pensel i et jævnt lag på glasfibermåtten, der dækker de sten eller andre objekter, man har brugt til at give dekorationen form og kurver. Glasfibermåtten vil nu »falde sammen« om stenene og hvis der opstår huller i måtten, kan man sagtens stadig nå at lappe disse med små stykker glasfibermåtte, der simpelthen lægges over huller­ne og gennemvædes med polyester. Sørg for at glasfibermåtten bliver ordentlig gennemvædet, alle de små hvide glasfibertråde skal »forsvinde« helt. Hvis måtten er gennemsmurt, skal den virke halvt gennemsigtig, uden hvide tråde.

Man kan, inden man begynder at smøre polyester på glasfibermåtten, indstøbe trærødder, sten, urtepotter o. lign., men dette kan også gøres, når selve hoveddekorationen er færdig, da det er meget let og enkelt at bygge videre på en færdighærdet dekoration. Man lægger simpelthen et nyt lag glasfibermåtte på det sted, man vil udbygge og smører ny polyester på. På denne måde kan man udbygge sin dekoration, indtil man har fået den lige som man nu ønsker den.

Den hærdede skal er nu taget ud af rammen og kan klippes til. Læg mærke til de hvide områder på dekorationen, det er steder, hvor glasfibermåtten ikke har været ordentlig gennemvædet. Disse steder skal nu efterbehandles både ud- og indvendig med polyester

Ved hjælp af forskellige materialer kan man lave udvækster, huler, overhæng, plads til urtepotter osv osv. Kun din fantasi sætter grænserne. Hvis man indstøber ting, der skal kunne fjernes igen efter hærdningen, skal man sørge for at lægge tynd plastikfolie mellem glasfibermåtten og tingen, og hvis man f.eks. vil indstøbe en trærod eller en urtepotte, skal man sørge for at den er ren og helt tør.

Den halvfærdige dekorationsdel skal nu gennemhærdes, før man går videre med den, og dette tager omkring 24 timer. Inden den er helt tør, kan man imidlertid drysse noget fint grus eller sand over den, det giver den færdige dekoration et mindre glat udseende og får den til at se mere »naturlig« og stenagtig ud.

Når dekorationen er gennemhærdet, fjerner man den fra rammen og »baggrunds­stenene« og man har nu en skal, som kan klippes til, så den passer nøjagtigt til akvariet. Dekorationen er endnu ikke færdig, men det er klogt at klippe den til på nuværende tidspunkt. Sørg for at den uden problemer kan komme ud og ind i akvariet, og sørg også for at den passer sammen med andre sider, hvis man har lavet en flerfløjet dekoration.

Den halvt gennemsigtige, gennemhærdede skal må nu inspiceres og kontrolleres ordentligt, og dette betyder, at man både på forside og bagside skal tjekke efter om der er hvide glasfibertråde, der ikke er »opløst«. Sådanne tråde vil i den færdige dekoration virke som hårrør og suge vand ind i dekorationen, og endvidere vil sådanne tråde kunne knække af og svæve rundt i vandet i akvariet for måske at kunne skade fiskenes gæller, hvis de suges ind med indåndingsluften. Indkapslingen af disse tråde klares let med en ekstra gang polyester på for- og bagside af dekorationsskallen.

Nu skal dekorationen hærde 24 timer mere, og så er den klar til færdigbehandlingen. Den er ikke videre køn at se på, den er halvt gennemsigtig, måske med en lidt ru overflade på grund af det sand, vi strøede ud på den på første dagen. Dekorationen skal males på en eller anden måde. Man kan male den med en speciel maling, der kan købes samme sted som polyesteren, men der er desværre ikke ret mange naturfarver i handelen. Der er en musegrå, som blandet op med sort og evt. en brun kan komme til at ligne et naturprodukt helt godt. Under malingen kan man strø mere sand eller noget groft grus ud over dekorationen for at få en mere grov overflade frem.

Når malingen er helt tør, er dekorationen færdig og man skal nu bare have den skyllet og renset for evt løse tråde, småsten o. lign. Dette gøres let under vandhanen med lunkent vand og en blød børste. Lad så dekorationen ligge i vand et par dage, hvor du skifter vandet så tit som muligt. Der burde ingen giftige stoffer være i maling og polyester efter hærdningen, men hvis du efterbehandler dekorationen som anført, er du i hvert fald helt sikker på, at du ingen ubehagelige overraskelser vil få.

 Litteratur:

Larsen, Benny B. & Hansen,  F. Ingemann: Biotopakvarier, Clausen Bøger, 1979.

Til Hovedmenu                  Toppen af siden