Du er her: Artikler » Fisk

Heterandria formosa

 

© Foto: Benny B. Larsen

 

 

 

 

 

 

Heterandria formosa  AGASSIZ, 1855

Navn: Slægtsnavnet stammer fra de to græske ord HETEROS= afvigende og ANDROS= mandig, og det er en henvisning til hannens gonopodium. Artsnavnet er afledt af det latinske ord FORMOSUS=smuk.

Forekomst:  Arten hører hjemme i det sydlige Carolina, Georgia og Florida i USA og holder til i mindre vandløb, grøfter og damme med en ret tæt vegetation, hvor fiskene søger skjul for større fisk.

Udseende:  Denne art blev i mange år regnet for at være verdens mindste kendte fisk, men efterhånden er der dukket endnu andre arter op, så man nu må regne med den ligger nede omkring en 10-11. plads.Hannen bliver 20 mm og hunnen 30 mm lang. Kropsfarven er nærmest beige, lys på bugen og mrkere op ad ryggen. Fra snuden løber, gennem øjet, et mørkebrunt til sort længdebånd ned til haleroden. Denne stribe kan være mere eller mindre fremherskende, og man kan ople, at nogle fisk kun har den antydet som en række pletter ned langs kroppens midterakse.Der findes hos begge køn 8-14 mørke tværbånd, men de er ikke altid lige tydelige. På den forreste del af rygfinnen har arten en mørkebrun plet og hunnen har endvidere en sort plet i gatfinnen.

Akvarieforhold: Denne lille fisk er så absolut IKKE egent til selskabsakvariet, da den her som regel vil blive jaget af de andre fisk, idet dens størrelse vil henføre den til foderfisk. Heterandria formose bør derimod plejes i et 20-30 liters artsakvarium indrettet specielt til denne og der er mange måder at indrette dette specialakvarium på.

De fleste akvarier for arten er bare indrettet med lidt grus og en tot javamos, men der er såmænd ingen grund til ikke at lade fantasien få frit løb ved indretningen af et lille biotopakvarium og prøve at lave det lidt mere spændende. Hvad med f.eks. at indrettet akvariet som en lille bæk med mange runde sten og kun en smule grus. I gruspletterne kan man så plante lidt Myriophyllum eller andre finløvede planter, og man kan såmænd også godt lade de forholdsvis små sten fra bunden gå et stykke op af bagruden for ligesom at danne en bred i bækken. Mellem de mange huller, der dannes af de runde sten vil de små Heterandris formosa hurtigt finde små skjulesteder, selv om det også skal nævnes, at arten ofte opholder sig tæt på vandoverfladen omkring de planter, der når herop. Temparaturen bør ikke værte alt for høj, 22-23° C er passende, og hvad vandsammensætningen angår er arten ikke videre fordringsfuld. Vort almindelige ledningsvand er fint til denne art og man bør sørge for regelmæssige vandskift for at fjerne affaldsstoffer fra vandet.

Opdræt:  Heterandria formosa er ungefødende, men adskiller sig alligevel fra de almindelige ungefødende tandkarper, idet den ikke føder hele sit kuld på en gang, men nærmest går og sjatter ungerne en eller et par ad gangen. Hos H. formosa er æggene meget små i forhold til andre ungefødende tandkarpers, nemlig kun ca. 0,4 mm, medens de f.eks. hos guppy er omkring 2 mm. Æggene udvikles 1-3 ad gangen i en lille blære i æggestokken og hver tredie dag starter udviklingen af et nyt hold, hvilket betyder, at hunnen føder sine unger med intervaller på ca. 3 dage.  Det er normalt med kuld op til 25 unger, og selv om æggene er meget små, er ungerne ikke mindre end andre ungefødende tandkarpers unger, og det er selvfølgelig på grund af den specielle udvikling, der giver de enkelte unger eller hold op til 3 unger bedre plads. Når ungerne fødes er de ca. 5 mm lange og ligner forældrefiskene med den sandfarvede bundfarve  og den mørke længdestribe. Ungerne er meget forsigtig og holder sig skjult mellem planterne eller stenene i dekorationen. Forældrefiskene er ikke slemme til at efterstræbe ungerne, men og anden unge ryger der vel ned, for det er meget sjældent, at man får maximale kuld op.

Foder:  Da fisken jo er lille, kan det ikke nytte noget at fodre med store myggelarver, flagefoder i store størrelser  osv, nej man må have fat i det fine foder. Tørfoder kan knuses gennem et fangstnet og af levende foder kan man bruge artemia, cyclops og fintsiede små daphnier. Grøntfoder må aå absolut ikke glemmes, i naturen er alger en meget vigtig bestanddel af artens fødeemner. Fint knust laksefoder er godt som tilskudsfoder, men som sagt er det vigtigt med grøntfoder enten i form af alger eller knust flage-grøntfoder af en god kvalitet.

 

powered by FreeFind

Det er tilladt at
låne artikler fra fishbase.dk.
Læs mere om det HER

 

Valid XHTML & CSS