Du er her: Artikler » Fisk

Prionobrama filigera

 

Foto copyright F. Ingemann Hansen

 

Prionobrama filigera (Cope, 1870)

 

Navn: Slægtsnavnet kommer af PRION=sav og og BRAMA=gammeldags navn for brasen. Det er en sydamerikansk karpelaks med savlignende tænder og et brasenagtigt udseende?? Artsnavnet betyder med trådlignende finneforlængelse, og henviser til gatfinnens forreste meget lange hvide forlængelse

Af synonymer kan nævnes Aphyoeharax filigerus, A. analis, Bleptonema amazoni, Paragoniates muelleri, A. analiabis, Prionobrama madeirae og Aphioeharax analis. Prionobrainaslægten ligner meget Aphyocharax-slægten.

En oversættelse af det tyske populærnavn er rødfinnet glastetra. Forekomst: Arten er meget almindelig forekommende i Amazonas og mange af bifloderne i det sydvestlige Brasilien. Der findes yderligere en form i Paragyay og Uruguay, kendt under navnet Prionobrama paraguayensis, men om det er en selvstændig art eller kun en variant er der stadig tvivl om.

Udseende: Som det tyske populærnavn antyder er fisken delvis gennemsigtig med et hvidligt til rosa skær. Halefinnnen er rødlig til rød og den hos hannen meget forlængede finnemembran i gatfinnen er hvid til blåhvid. Også hunnen har en hvid forkant på gatfinnen, men hos den er der ikke tale om forlænget finnehud. Det er ikke nogen farveprægtig fisk, men i et godt tilplantet akvarium med dæmpet belysning kan en mindre stime være et smukt syn.

Akvarieforhold. P. filigera egner sig både til selskabsakvariet med andre ikke for voldsomme fisk og til det mindre arts- eller familieakvarium. I begge tilfælde skal der være godt beplantede områder, hvor disse forholdsvis fredelige og sky fisk kan trække sig tilbage, hvis de føler sig truet. Der hør være en del overfladeplanter i form af f.eks. hornblad eller lignende, men også Vallisneria, hvis blade ligger hen langs overfladen kan give den tryghed, disse fisk kræver. P. filigera er en typisk stimefisk, der ikke bør holdes enkeltvis eller i for få eksemplarer, hav f.eks. 10-15 stk. i en lille flok, så føler arten sig bedst tilpas og akvaristen får mest ud af sine dyr.

Arten er ikke særlig krævende hvad vandet angår, pH mellem 6.5 og 7.5 og en hårdhed svarende til alm. ledningsvand (18-22 grader dH) er udmærket til opholdsakvariet. Da fisken i stærkt lys ikke rigtig kommer til sin ret, den bliver nærmest gennemsigtig, må et svagt oplyst akvarium anbefales. Brug trærødder som dekorationsmaterialer og lav tætte planteområder, men også steder med god fri svømmeplads.

Opdræt: Prionobrama filigera er ikke en fisk, vi har set meget til i vore akvarier, og da den jo ikke har de stærke farver, bliver den næppe så populær, at opdræt af den bliver en dagligdags ting. Opdræt kan finde sted i et mindre akvarium, 20-30 liter, uden bundlag men med en tæt plantebestand (i potter) i den ene ende af akvariet. Der bør være overfladeplanter.

Vandstanden skal sænkes til ca. 15 cm og temperaturen ligge mellem 26 og 28° C. Sæt en han og to til tre rognsvære hunner over i legeakvariet om morgenen og i mange tilfælde vil fiskene lege en af de første dage. Legen finder sted oppe mellem flydeplanterne og er derfor svær at iagttage, men den kan til gengæld tydelig høres, når fiskene under selve legen nærmest plasker rundt i overfladen. Ugen kan vare helt op til en time og en hun smider vel omkring 100-150 æg, der synker ned mod bunden

Det kan være klogt at have legerist i bunden af kvariet for at beskytte æggene mod forældrefiskenes efterstræben, hvis man ikke har dette, må man fjerne forældrene straks efter legen. Ungerne er meget små, og foderet må være tilsvarende småt. Man begynder med infusorier og arbejder sig så efterhånden op gennem artemia, micoorm, cyclops osv. efterhånden som ungerne bliver større Foder: Da fiskene jo ikke er så store, må foderet selvfølgelig have en tilsvarende størrelsen og det gode gamle husgeråd for akvarister, der fortæller, at foderet skal have samme størrelse som fiskens øje kan fint bruges. Cyclops, fine dafnier og først og fremmest artemia, men også forskellige former for knust tørfoder skal indgå i kostplanen, hvis man vil have de bedste farver på sine fisk

powered by FreeFind

Det er tilladt at
låne artikler fra fishbase.dk.
Læs mere om det HER

 

Valid XHTML & CSS