Periophthalmus barbarus

© Foto: F. Ingemann Hansen

Periophthalmus barbarus
 

SYNONYMER: Gobius barbarus, Euchosistopus koelreuteri, Gobiomarus koelreuteri, Periophthalmus argentiloneatus, P. dipus, P. juscatus, P. kalolo, P. koelreuteri, P. modestus.
 

FOREKOMST: Langs Afrikas kyster fra det røde hav til Madagaskar, i store dele af Sydøstasien, ved Australien.
 

BIOTOP: I brakvandsområderne langs kysterne, altså hvor ferskvandsfloder løber ud i havet. Dyndspringeren findes især ved kyster med mangrove.
 

POPULÆRNAVN: Dyndspringer - dette navn er fælles for alle Periophthalmus slægtens medlemmer.

STØRRELSE: 15 cm
 

KØNSFORSKEL: Ingen sikre ydre forskelle.

NOTATER: Akvariet til denne art skal have en stor bundflade og en tør/halvtør strandzone med fint sand. Dyndspringerne er spændende fisk at holde under akvarieforhold, men er krævende med hensyn til bl.a. akvarieindretningen. De skal have mulighed for at komme op over vandoverfladen, da de næsten lever mere over vandet end nede i det. Akvariet skal indrettes således at der er muligheder for at dyndspringerne kan ligge på sten eller trærødder over vandet. Hvis de bliver forskrækket vil man ofte se, at de lynhurtigt nærmest skøjter hen over vandoverfladen og ikke som andre fisk søger skjul i dybet.
 

Dyndspringerne ånder ved gæller som de fleste andre fisk, men det der giver dem mulighed for at opholde sig over vandet er, at deres gællelåg kan lukkes så tæt til, at de kan holde længe på gællernes fugtighed. De er dog afhængige af at kunne fugte gællerne fra tid til anden. Dyndspringerne er typiske synsdyr, hvis øjne er indrettet til at kunne se oppe over vandet.

Øjnene sidder som små periskoper højt oppe på hovedet af dyret. Dyndspringerne lever af insekter, insektlarver og småfisk, og tager udelukkende føde til sig nede i vandet. Munden er undersat og man kan se, at dyndspringerne nærmest kaster sig ud efter et foderdyr fra sin standplads over vandet.
 

Lufttemperaturen skal være den samme som vandets og arten kræver en høj luftfugtighed. pH mellem 8 og 8,5 og et saltindhold på 1-2 %.
 

Opdrætsrapporter er ikke kendt.
 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css