Du er her: Fishbase » Cichlider » Afrika » Malawisøen

Aulonocara stuartgranti

© Foto: F. Ingemann Hansen

Aulonocara stuartgranti MEYER & RIEHL, 1985STØRRELSE :

Han 12 cm, hun 10 cm

FARVE / FORM :

En fantastisk variabel art, hvor kropsfarven spænder fra gult til blåt. Der henvises til speciallitteratur for farvebeskrivelse af de forskellige varianter.

KØNSFORSKEL :

Hannerne er stærkt farvede medens hunnerne er sølvgrå med 9-10 mørkere tværbånd.

UDBREDELSE :

Langs kysten fra Ngara til Chizi Point i Malawisøen i Østafrika.

ØKOLOGI/BIOLOGI :

Arten holder til i overgangszonen. Hunner og ikke kønsmodne hanner fouragerer i flokke på sandbund i nærheden af klipperne. Arten lever af små invertebrater, der lever i sandet. Byttedyrene lokaliseres ved hjælp af de meget fintfølende sanseorganer, der er placeret i hovedets gruber.

AKVARIET :

Akvariet bør indrettes som klippekystakvarium med god åben plads foran. Her skal der være fint sand, så fiskene kan grave efter deres føde.

FORPLANTNING :

Arten er mundrugende. Kønsmodne hanner indtager revir mellem klipperne eller nedenfor klipperne i sandet. Også store klippehuler kan bruges, og her ser man ofte flere hanners revirer inde i selve hulerne. Hunnerne går i grupper og når en hun er legevillig, opsøger hun en han. Legen finder sted inde i en hule, og hunnen trækker sig derefter tilbage til gruppen.
 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css