Du er her: Fishbase » Cichlider » Afrika » Malawisøen

Melanochromis auratus

© Foto: F. Ingemann Hansen

Melanochromis auratus (BOULENGER, 1897)
 

ETYMOLOGI : Artsnavnet hentyder til artens gyldne farver
 

STØRRELSE : Han 10 cm, hun 9 cm
 

FARVE / FORM : Arten er nærmest torpedoformet. Hannens grundfarve er nærmest sort på hele den nederste del af kroppen. Midt på kroppen løber et gyldent bånd fra øjet til haleroden og på begge sider af dette løber et parallelt hvidt bånd. Ovenover dette er hannen igen sort, medens den øverste del af ryggen er brunlig med 2 lyse længdebånd. Rygfinnen er gylden gul, halefinnen er hvidlig med en sort stregtegning. Gatfinnen er sort med en hvid søm, og en hvid søm er der også på bugfinnerne. Hunnens grundfarve er stærkt gul med et sort længdebånd langs fiskens midterlinje. På begge sider af dette løber et hvidgult bånd og ovenover dette er fisken igen længdestribet hvidgul, stærkt gul og sort. Rygfinnen er længdestribet sort, gul sort og gul. Halefinnens nederste halvdel er stærkt gul medens den øverste halvdel er gul med et sort stværstregmønster.
 

KØNSFORSKEL : se ovenfor
 

UDBREDELSE : Arten er endemisk i Malawisøen i Østafrika, hvor den forekommer i det meste af den sydlige del af søen.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten forekommer både på ren klippekyst og i overgangszonen. På førstnævnte kyster findes arten ned til en dybde af omkring 10 meter, medens den går noget dybere i overgangszonen.
 

ADFÆRD : Arten lever af Aufwuchs, altså klippernes algelag med dettes indhold af smådyr.
 

I AKVARIET : Arten kan holdes i et normalt selskabsakvarium for mbuna-arter. Akvariet indrettes som et klippekystakvarium med stenopbygning ved bagruden og sideruderne og gerne langt frem i akvariet, så der opstår mange skjulesteder og huler. Et sådan akvarium bør ikke være under 250 liter for at give plads til en tilpas stor fiskesamling. Man behøver slet ikke at bruge grus i et sådan akvarium, men kan udbygge bunden med større og mindre sten helt frem til forruden. Man bør holde flere arter i dette akvarium, men for det meste skal man nok sørge for kun at have en eller to hanner af hver art, medens der gerne må være adskillige hunner for hver han. Akvariet skal have en god vandcirkulation og en effektiv filtrering, så man skal sørge for at etablere et godt, kraftigt udvendigt motorfilter. Hver uge bør man udskifte 25% af vandet med frisk ledningsvand. I Malawisøen har vandet en pH omkring 8 - 8,5 og en hårdhed omkring 10o dGH samt en temperatur på 26-28o C. I de fleste danske kommuner har vi vand, der kommer ret tæt på dette, der er i hvert fald ingen grund til at begynde at lave specielt vand til mbuna-akvariet. At så mange malawi-cichlider villigt yngler i dette vand, må være et godt bevis på, at det er passende for cichliderne fra denne store afrikanske sø.
 

FORPLANTNING : Arten er mundruger og der er ingen parbinding. Hannen forsvarer kun et revir i den tid, hvor den er kønsaktiv. Legen finder som regel sted inde i en hule eller tæt på en stor stenflade. Hunnen søger efter legen skjul i mellem stenene for at ruge ungerne ud. Dette tager omkring 3 uger og ungerne kan straks efter at de er sluppet klare sig selv.

 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css