Du er her: Fishbase » Cichlider » Afrika » Malawisøen

Nimbochromis venustus

© Foto: Benny B. Larsen

Nimbochromis venustus (BOULENGER, 1908)


ETYMOLOGI :

Artsnavnet er latin og betyder yndefuld.


STØRRELSE :

Han 23 cm, hun 17 cm


FARVE / FORM :

Ret højrygget form. Hannens grundfarve er blå med et tydeligt gult skær over. Den gule
farve er stærkest på fiskens overside. Nogle store uregelmæssige pletter ses mere eller mindre tydeligt
på hannens sider. Panden er stærkt gul, medens resten af hovedet er blåt. Finnerne er blå, men dog også overtrukket med kroppens gule farve.

I yngle-dragten er de store pletter ikke synlige hos hannen og de blå farver bliver mere intense. Hunnen har samme kompakte og kraftige kropsform som hannen, men farverne er helt anderledes. Hendes grundfarve er nærmest hvid/grå/gullig med et uregelmæssigt mønster af store brune pletter. Hun er nærmest camouflage-farvet. Finnerne er brune med små lysere pletter og kun i bugfinnen er der lidt blåt. Fra mundvigen løber et bredt bånd gennem øjet op i panden. Båndet har næsten samme bredde som øjet.UDBREDELSE :

Arten er almindeligt forekommende i Malawisøen og Lake Malombe i Østafrika.


SYSTEMATIK :

G.A. Boulenger beskrev denne art i 1908 i artiklen "Diagnosis of new fishes discovered by
Captain E. L. Rhoades in Lake Nyassa" i Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 11: 238-243.


ØKOLOGI/BIOLOGI :

N. venustus holder hovedsageligt til over sandbund ret tæt ved kysten og den synes at foretrække områder med nogen beplantning af Vallisneria. Den er fanget ned til en dybde af 20 meter. I naturen lever N. venustus hovedsageligt af mindre fisk og hvirvelløse dyr, men under akvarieforhold er
den nærmest altædende. Den syntes også at have et behov for grøntfoder, noget der kan medføre nedgnavede planter i akvariet.


ADFÆRD :

Udenfor yngleperioden er N. venustus en relativt fredelig cichlide, der kan holdes sammen med
andre malawi-cichlider. I yngletiden kan den dog blive ret aggressiv over for både artsfæller og andre
arter.


AKVARIET :

Akvariet bør indrettes som et sandkystakvarium med enkelt store sten og evt. nogle Vallisneria


FORPLANTNING :

Som man ser det hos andre cichlider, begynder N. venustus sin yngleadfærd med at blive mere intens i farverne. Han graver derefter en grube i sandet og prøver at lokke/jage en legemoden hun ned til denne. Parret cirkler om hinanden og under æglægningen stimulerer hannen ofte med bløde stød i bugregionen.
 

En stor hun kan producere op til 200 æg, men mellem 80 og 120 er mere normalt. Æggene bliver befrugtet udenfor hunnens mund, idet hannen stille glider hen over dem (og befrugter dem) inden hunnen tager dem op i munden. Æggene er ca. 3 mm i diameter og ravfarvede og hunnen går med dem i 20-21 dage ved en temperatur på ca. 28 grader C.

Med mindre opholdsakvariet er stort med gode skjulesteder og flere hunner for hver han, er det klogt at
fjerne hunnen efter legen og lade hende udruge æggene i et roligt akvarium. Når ungerne slippes er de 8-10 mm lange. De kan straks æde artemia og knust tørfoder. De vokser godt og med tre til fire daglige fodringer og kraftige regelmæssige vandskift kan de på 8 uger have opnået en størrelse af ca. 2,5 cm.

Man kan ret hurtigt skelne køn på ungerne, idet de største og mest livlige/aggressive sandsynligvis er
hannerne. Ved en størrelse af ca. 10 cm får hannerne deres artsbestemte farver og hunner er sædvanligvis også kønsmodne i denne størrelse.


 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css