Du er her: Fishbase » Cichlider » Afrika » Malawisøen

Pseudotropheus livingstonii

© Foto: F. Ingemann Hansen

Pseudotropheus livingstonii


ETYMOLOGI :

Slægtsnavnet er sammensat af det græske ord pseudes, der betyder lignende og det latinske tropheus, der står for vagt eller amme. Tilsammen skulle det betyde en fisk, der ligner tropheus.
Artsnavnet er en latinisering af Dr. Livingstone, en skotsk forsker, der i årene 1841-1871 foretog
mange ekspeditioner i Afrika som opdagelsesrejsende og lægemissionær.


STØRRELSE :

15 cm


FARVE / FORM :

En forholdsvis højrygget form. Grundfarven er gråblå til violet med 5-6 mørke tværbånd.
Disse er alt efter stemning mere eller mindre fremtrædende. Mellem øjnene er der et vandret blåt
irriserende bånd og på læbe-, kind- og kæbeparti findes samme blå farveskær. Rygfinnen har den samme
grundfarve som kroppen med svagere mørke tegninger og en gul søm yderst. Bugfinnerne er lysebrune med en lyseblå kant fortil, gatfinnen er lysebrun med enkelte store gule ægpletter. Halefinnen er lysebrun
med hvide og røde striber i finnestrålernes retning.


KØNSFORSKEL :

Kønnene kan udenfor legetiden være svære at se forskel på, men hunnen er som regel lidt blegere i farverne. I legeperioden kan hannen miste de 5 sidste lodrette kropsstriber, medens den første stribe og snudepartiet bliver gråblå (sort) fra en linje mellem øjnene og bugfinnernes base.


UDBREDELSE :

Arten lever endemisk i Malawisøen. Vandet i Malawisøen er hårdt og alkalisk med en pH på
7,7 - 8,6 og en totalhårdhed mellem 12 og 15 grader DGH. Ved sandkysten er vandet meget klart i roligt
vejr, men i perioder med pålandsvind og de deraf følgende bølgeslag bliver vandet helt ugennemsigtigt
af fint røds slam og sand.


SYSTEMATIK :

Arten blev fundet af Dr. Livingstone på dennes Zambesi-ekspedition og blev beskrevet i 1899 af Boulenger som Tilapia livingstonii, men blev af Regan i 1921 flyttet til den af ham oprettede slægt
Pseudotropheus under hans store revision af afrikanske cichlider.


ØKOLOGI/BIOLOGI :

Ps. livingstonii forekommer fortrinsvis over sandbund, men findes dog også ved
klippekysten. Den lever i en dybde på 2 meter og dybere. Som ungfisk har den udviklet en speciel form
for flugtadfærd, idet den ved mindste tegn på fare gemmer sig i de store tomme sneglehuse, der findes
på sandbund, der ellers ikke yder mange skjulesteder.


ADFÆRD :

Ps. livingstonii ernærer sig i naturen ved at skrabe algelaget af sten og klipper og herfra
sier den så det spiselige såsom vandlopper, myggelarver, vandmider og muslingekrebs. I akvariet kan vi
jo ikke tilbyde denne kost, men vi kan godt give den en varieret og sund kost, som de efter nogen
tilvænning villigt æder. En sådan kost kan bestå af ørredfoder, muslinger, cyclops og dafnier, men husk
også at give den erstatning for algerne i form af grøntfoder. Man bør passe noget på denne art, idet den
under trange forhold godt kan finde på at krydse sig med andre arters hunner, hvis der ikke er hunner af
egen art til stede.


AKVARIET :

Ps. livingstonii kræver ikke de største forhold og kan holdes på 100-150 l, der indrettes
med sandbund og enkelte skjulesteder bygget op af runde sten lagt direkte på akvariets bund. Arten er
relativt fredelig mod egen og andre arter.


FORPLANTNING :

Legen foregår på rigtig mundrugervis, ved at en han som følge af hormonal påvirkning
ifører sig legedragt med lysende og klare farver, udvælger sig et revir. Hannen forsøger nu at imponere
en hun ved på alle måder at gøre sig lækker for hende. Når først en ynglevillig hun er lokket ind i
reviret kan den egentlige leg begynde.

Hannen lægger sig halvt ned på siden med ægattrapperne som et meget synligt punkt, medens han sitrer voldsomt rundt i en bue. Hunnen stimuleres af de æglæggende attrapper, snapper efter disse og får måske allerede her sæd i munden. Efter at hannen er nået halvvejs rundt i cirklen, byttes der roller, og hunnen afgiver sit første æg, medens hannen står med hovedet tæt ved hendes gat. Efter ægafgivelsen vender hunnen sig lynhurtigt og tager ægget i munden.

Det hele starter nu forfra til alle æggene er afgivet og det kan godt tage nogen tid. æggene gennemgår nu hele udviklingen i hunnens mund og dette tager ca 21 dage. Ungerne slippes ud holdvis og hunnen bliver i nærheden af ungerne de første par dage. Kuldstørrelsen ligger mellem 30 og 50 stk.

 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css