Du er her: Fishbase » Cichlider » Afrika » Malawisøen

Aristochromis christyi TREWAVAS, 1935

© Foto: Benny B. Larsen

STØRRELSE

Han 30 cm, hun lidt mindre

KØNSFORSKEL

Hannen er større end hunnen og er i yngletiden pragtfuldt klædt

UDBREDELSE

Endemisk i Malawisøen, hvor den er vidt udbredt over hele søen.

SYSTEMATIK

Slægten Aristochromis er monotypisk og er nærmest beslægtet med Champsochromis.

ØKOLOGI/BIOLOGI

A. christyi er en typisk rovfisk, der helst tager byttedyr i en størrelse af 3-8 cm. Den har en meget speciel jagtteknik. Arten findes oftest i overgangszonen mellem klippe- og sandkyst, men findes dog også i begge de tilgrænsede zoner. Arten findes hovedsageligt i en dybde mellem 2 og 10 meter.

ADFÆRD

Arten er mundrugende, og det er udelukkende hunnen, der tager sig af æg/unger. Kønnene mødes kun under selve legen, og der er på intet tidspunkt tale om nogen form for pardannelse.

I AKVARIET

En stor art, der på grund af sin rovgriskhed kun bør holdes med arter, der er lige så store som den selv. Også artens størrelse indikerer, at den kun kan holdes i store akvarier. Et selskabsakvarium med store Malawicichlider, kan også indeholde et par A. christyi.

Akvariet kan indrettes med store stenblokke og godt med fri svømmeplads til denne store cichlide.

Foderet skal være kraftigt, og man gør klogt i at bruge fiskekød og rejer, for at mætte denne rovfisk.

FORPLANTNING

Når legeperioden kommer, forsvarer en fuldt udfarvet han et revir mellem klippestykkerne og undlader for en tid at jage fødedyr. Hunnerne, der i resten af året, lige som hannen, er enegængere, kommer til en hans revir, leger med ham og forsvinder igen fra hannens revir.

Hunnen gemmer sig i huler og sprækker mellem klipperne og hun passer og forsvarer ungerne helt op til en måned, efter de er sluppet ud af hendes mund første gang.

Litteratur:

Neergaard, Søren: Nyasa Cichlider, 1974 (DA)
- - : Malawi-cichlider, mbuna-gruppen, 1978 (DA)
Larsen & Hansen: Mundrugende cichlider, 1985 (DA)
- - - : Cichlide akvarier, 1984 (DA)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css