Herotilapia multispinosa

© Foto: F. Ingemann Hansen

Herotilapia multispinosa (GUENTHER, 1869)

TYMOLOGI : Slægtsnavnet kommer af det græske ord HERO, der betyder helt eller stormand. Tilapia er taget fra den afrikanske cichlideslægt Tilapia. Artsnavnet er sammensat af det latinske multi, der betyder mange og spinosa, der betyder tornet eller pigget, dette skulle iflg. R. Goldstein henvise til dens tandsæt, der består af en masse små spidse tænder, men efter B.-M. Sundstrøm skulle henvise til de mange finnestråler i dens halefinne.

STØRRELSE : 13 cm

FARVE / FORM : Kroppen er højrygget og fra siderne let sammentrykt. Hobvedet er ret lille og munden er ikke ret stor. Grundfarven er grågul men kan blive stærkt gul. Fra bageste del af gællelåget løber en bred mørk stribe ned til haleroden, hvor den ender i en sort plet. Finnerne er gule, og rygfinnen har en lyseblå søm. Som ungfisk kan arten se noget grå og trist ud, men når den bliver kønsmoden, bliver den meget smuk med farver, der kan changere i alle regnbuens farver, heraf populærnavnet Regnbuecichlide. Grundfarven er som sagt gul og på det underste af kroppen kan tit være helt mørk, samme farve, som længdestriben, og den kan veksle fra at være strålende turkisgrøn til helt sort. Striben består faktisk af en række uregelmæssigt store pletter.

Bugfinnerne samt den forreste del af gatfinnen kan til tider være helt sorte. Man kan faktisk godt sige, at H. multispinosas farvetegninger kan bruges som et stemningsbarometer med det hurtige farveskift, som arten kan præstere, alt efter dens velbefindende. KØNSFORSKEL : Hunnen bliver noget mindre end hannen.

UDBREDELSE : Arten stammer fra Mellemamerika, hvor arten hovedsageligt er udbredt i de to store gravsøer Nicaragua- og Managuasøen. Disse er, grundet en del organisk materiale, ret grumsede med en vandfarve, der nærmest er brungrøn. Overfladetemperaturen ligger omkring 27 - 29 grader C. og en pH der er ret stabil på 8,7 - 8,8.

SYSTEMATIK : Arten blev beskrevet af Guenther i 1969 som Heros multispinosus, men blev af Pellegrin i 1903 flyttet til slægten Herotilapia. Slægten er monotypisk, hvilket vil sige, at der kun er denne ene art. Der findes dog to typer, hos den ene er øjets iris rød medens den anden har en sort iris. Typen med den røde isir er normalt smukkere i farverne end den anden type.

ADFÆRD : H. multispinosa adskiller sig fra de fleste cichlide-arter ved at være en stime/flokfisk. Den kan udmærket holdes i selskabsakvarier sammen med andre fisk, endog ikke-cichlider går det fint med. Den kan dog også holdes i artsakvarium, men husk at den går bedst, hvis den holdes i flok på mindst 6 stk. og gerne flere.

AKVARIET : Akvariet kan indrettes som til de andre mellemamerikanske cichlider, dekoretet med sten og trærødder og gerne med planter. Arten graver ikke ret meget, så man kan roligt have planter i akvariet. Arten er ikke særlig krævende med hensyn til vandforhold, hverken når det drejer sig om pH, temperatur eller hårdhed. Akvariet bør have en længde på mindst 70 cm, så der er virkelig god svømmeplads.

FORPLANTNING : Herotilapia multispinosa er beslægtet med Cichlasoma, hvilket man kan se, når den skal til at lege. Yngleadfærden minder i den grad om Cichlasoma-slægtens adfærd, at den til tider er blevet sammenlignet med Cichlasoma nigrofasciatum. Legen foregår med rensning af substratet, haleslag, æglægning og befrugtning. H. multispinosa skal i en enkelt leg kunne lægge op til 800 æg. Medens hunnen passer disse, tager hannen sig af forsvaret af reviret. Efter tre til fire dage er æggene blevet til larver, og efter endnu tre-fire dage har de opbrugt deres blommesæg, hvorefter de bliver fritsvømmende. Man ser ofte forældrene, medens yngelen endne er på larvestadiet, tager disse op og hæfter dem fast på planterne, for om muligt at have et bedre overblik med dem. Når ungerne er fritsvømmende, bliver de ført gennem akvariet af deres påpasselige forældre, ud på fourageringstogter, og det er nu man skal fodre, først bruger man Artemia og går herefter over til stadig større foderemner. Man kan som hovedregel sige, at fiskeunger kan æde emner, der er på størrelse med deres øje.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css