Hypsophrys nicaraguensis

© Foto: F. Ingemann Hansen

Hypsophrys nicaraguense (GÜNTHER, 1864)

ETYMOLOGI : Artsnavnet henviser til Nicaragua-søen, hvor arten bl.a. findes.

STØRRELSE : han 28 cm, hun 20 cm FARVE / FORM : En højrygget, fra siderne sammentrykt art med store øjne og en forholdsvis lille mund. Hannen er nærmest gylden i grundfarven med en stor sort plet midt på kroppen. Hannens pandeparti er brunligt medens hovedet under øjnene samt gællerne er olivengrønne. Finnerne er gyldne med sorte pletter og i rygfinnen ses et blåt metalskinnende bånd øverst. Hos denne art er det næsten hunnen, der er den smukkeste. Hun har den samme gyldne grundfarve på ryggen over midterlinjen. Under midterlinjen, der er markeret med et sort længdebånd med en tydelig fortykkelse, der hvor hannens sideplet er, er hun nærmest rødgylden. Hunnens pandeparti er gråblåt og under øjnene er hovedet og gællerne metalskinnende turkis. Hunnens strubeparti er blå-lilla. Hunnens rygfinne er ved bases rødgylden, men til forskel for hannens smalle blåskinnende bånd i rygfinnen, er hele den øverste del hos hunnen smukt metalskinnende blågrønt. Hunnens finner har INGEN af de mørke pletter, som man ser hos hannerne. Disse pletter er det mest sikre kønstegn hos arten, da farverne jo kan svinge noget med fiskenes kondition og velbefindende.

KØNSFORSKEL : Se ovenfor UDBREDELSE : Nicaragua- og Managua søerne i Nicaragua samt i Rio San Juan flodsystemet i Costa Rica (Rio San Juan afvander Nicaragua-søen). SYSTEMATIK : C.nicaraguense findes i flere forskellige farveformer. Arten står helt alene indenfor Cichlasoma-slægten, idet dens æg ikke klæber til substratet, som man kender det fra alle andre Cichlasoma-arter. C.nicaraguense lægger sine æg i en klippespalte, hvor de ligger og ruller rundt med vandbevægelsen. Man skal IKKE holde C.nicaraguense sammen med zebracichliden C.nigrofasciatum, da de let krydses og afkommet er desværre fertilt.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten findes hovedsageligt i områder med sandbund, men når yngletiden nærmer sig trækker de ind, hvor der er klipper - vulkanske stenarter og lava fra udslukte vulkaner i og omkring de to nævnte søer. Undersøgelser af artens maveindhold har vist, at den hovedsageligt lever af bløddyr (80 %) og insekter (15%) samt en del planteføde ADFÆRD : En rimelig fredelig cichlide, der kan holdes i et selskabsakvarium af en rimelig størrelse sammen med andre mellemamerikanske cichlider. Den er revirforsvarende og danner fader-moder familie, hvor hunnen hovedsageligt tager sig af yngelen, medens hannen forsvarer reviret.

AKVARIET : Da arten danner ret faste par, skal man helst ikke have mere end en han og en/to hunner i akvariet. Akvariet skal i sagens natur ikke være for lille. Til et enkelt par skal man mindst have 150-200 liter og hvis man ønsker at holde andre fisk i samme akvarium skal man op over min. 300 liter og helst noget mere. Akvariet bør indrettes med sten og trærødder, og der skal være rimeligt med skjulesteder. Temperatur 23-27º C., pH 7-8 og hårdhed 15-20º dGH.

FORPLANTNING : Som sagt adskiller C. nicaraguense sig fra de øvrige Cichlasoma-arter ved at have ikke-klæbende æg. For at få et godt stabilt par, må man, ligesom med andre store mellemamerikanske cichlider, lade fiskene selv vælge partner ud fra en flok på mindst 6-8 ungdyr. Når de selv har gjort det, er der en meget bedre chance for at parret bliver stabilt og harmonisk og kan gå sammen i mange år, uden alt for store skærmydsler. Når først parret har fundet sammen, er der sjældent de store problemer med aggressioner mod hunnen, og når hun er rognfyldt, ser man hannen gøre kur til hende og efter nogle dage med rensning af sten og hulevægge, finder selve legen sted og hunnen lægger sine flere hundrede æg enten i bunden af en stenhule eller i en revne mellem nogle sten i det frie. Æggene er ca 2 mm i diameter og efter 3-4 døgn klækker de. Det varer yderligere 5-6 døgn før ungerne har fortæret deres blommesæk og bliver fritsvømmende. De kan nu fodres med knust tørfoder, Artemia nauplier, Cyclops eller lignende småt foder.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css