Thorichthys helleri

© Foto: F. Ingemann Hansen

Thorichthys helleri (STEINDACHNER, 1864)

 

STØRRELSE : 15 cm

FARVE / FORM : Højrygget form fra siderne sammentrykt. Et forholdvis stort hoved med en lille mund og store øjne. Kroppens grundfarve er gråblå. På groppen, begyndende bag gællelåget, ses 7 brede mørke tværbånd. Midt på kroppen ses en kraftig sort sideplet, der er en del af det tredie tværbånd. På snude og pande ses også tre sorte bånd. Alle disse bånd er meget stemningsafhængige og kan være fra kulsorte til næsten usynlige. Finnerne er nærmest transparente men med røde og blå mønstre. Under øjet set en pletmønster i blåt, et mønster der breder sig bagud til gællelågene, Kinderne og den forreste del af kroppen har et gult til orange farvefelt og bugen er rosarød.

KØNSFORSKEL : Hunnen er svagere i farverne, men har en tydelig sort, med hvidt omkranset plet i den forreste del af rygfinnen. Noget der er typisk for hunner fra Thorichthys slægten. UDBREDELSE : Arten er udbredt i adskillige floder i det sydlige Mexico. S

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten lever i floderne og i yngletiden trækker de ind til de lavvandede bredder, hvor der er godt med skjulesteder. Her opretter de regelrette kolonier af legende par, og i disse tætte populationer er der kun ganske lidt plads mellem parrenes territorier. Hannen forsvarer territoriet mod artsfæller og større rovfisk, der prøver at komme nær til reden.

ADFÆRD : En fredelig art, der kan holdes i artsakvarium eller i selskab med andre ikke for små fisk.

AKVARIET : Akvariet til denne art bør indrettes med enkelte store sten i bunden og trærødder hængende ned fra overfladen. Akvariet bør ikke være for lille. Man kan godt have robuste planter i akvariet som f.eks. Vallisneria, Saggittaria og sværdplanter. Arten er ikke meget gravende, hvis man ser bort fra yngleperioden. I denne graver den til gengæld ret dybe huller i bundlaget. Det er vigtigt, at man indretter akvariet med flere naturlige nicher eller afdelinger, hvis man har flere fisk i akvariet. Temperatur 22-27 grader C. pH 7 - 8,5.

FORPLANTNING : Arten er som de øvrige Thorichthys fritlegende og afsætter sine æg på en flad, glat sten, der i forvejen er rengjort af parret i fællesskab. Til opdræt bør man ikke have lavere temperatur end 24 grader C. Kuldstørrelsen svinger mellem 100 og 400 alt efter hunnens alder og størrelse. Når æggene er lagt på stenen, er det hunnen, der tager sig af pasningen, medens hannen tager sig af revirforsvaret. Ungerne er ikke svære at fodre op. Det er klogt at begynde med Artemia, og så stille og roligt lade foderet blive større eftersom ungerne kan gabe over nye foderemner.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css