Vieja synspila

© Foto: F. Ingemann Hansen

Vieja synspila HUBBS, 1935

STØRRELSE : Hannen 35 cm, hunnen 25 cm

FARVE / FORM : Meget højrygget, fra siderne sammentrykt. Hoved og forparti til bag brystfinnerne er rødt. Resten af kroppen er rødligt med gyldne skæl og sorte tegninger under rygfinnen og på bugen. Rygfinnen og halefinnen er rød med brune pletter medens gatfinne og bugfinner er metalblå med brune pletter. Fisken er et pragtfuldt syn, der let kan måle sig med malawisøens farveprægtige mbuna-arter.

KØNSFORSKEL : Farvemæssigt er der ingen forskel på kønnene og kun hannens spidse genitalpapil og hunnens afrundede samme er et sikkert ydre kønstegn på yngre fisk. Ældre hanner får som regel en fedtpukkel i panden, noget hunnerne ikke får.

UDBREDELSE : Mellemamerikas atlanterhavskyst fra Guatemala til Belize.

SYSTEMATIK : Synonymer for arten er: Cichlasoma hicklingi og Cichlaurus hicklingi

ØKOLOGI/BIOLOGI : Findes oftest i blødt, let surt vand, men også i mere alkalisk vand.

ADFÆRD : En i forhold til dens størrelse fredelig og rolig art. Man skal ikke ligefrem holde den sammen med platy og guppy, men bare man tager det fornødne hensyn til de forskellige fisks størrelse, kan man sagtens holde den med andre arter. Arten er imidlertid ret aggressiv mod artsfæller, så man skal ikke have mere end et par i samme akvarium. Hvis man har f.eks. to hanner, vil kampene ofte ende med den enes død efter nogle drabelige slagsmål, der næsten kan splitte akvariet ad.

AKVARIET : Akvariet bør indrettes med store sten og trærødder. Der skal være skjulesteder til fiskene, ikke kun til dem, der bliver jaget af den dominerende han, men også til denne han selv, da arten har behov for et sted, hvor den kan trække sig tilbage i fred og ro. En så stor fisk skal selv følgelig have groft foder, og man kan her med god samvittighed bruge foderpiller, hele "pil selv" rejer, mysis og kalvehjerte. Planter skal man ikke sætte i akvariet, da arten har en udpræget smag for sprøde planter. Giv den i stedet noget grøntfoder f.eks. salatblade o. lign.

FORPLANTNING : Arten er bestemt ikke let at få i leg, men det kan lade sig gøre. I naturen graver den et dybt hul i sandbunden nær en plante. På plantens rodnet, der stikker ud i hullet, afsættes æggene, og det er så hunnen der tager sig af plejen, medens hannen tager sig af revirforsvaret. Ved en temperatur på ca 25º C, klækker æggene efter 2 døgn og efter yderligere 5-7 døgn er ungerne fritsvømmende. Fodringen kan ny påbegyndes, og hvis man er klog, sørger man for at suge så mange unger op (og fodre med dem i et andet akvarium), at der kun er så mange tilbage, at man har en god mulighed for at komme af med dem. C.synspilus kan lægge over 2000 æg, og ingen fornuftig akvarist tror selv på, at det kan lykkes at sælge/forære så mange unger bort.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css