Vieja tuyrensis

© Foto: F. Ingemann Hansen

Vieja tuyrensis (Meek & Hildebrandt, 1913)

Arten blev først beskrevet som Cichlasoma tuyrensis, men er senere flyttet til Vieja-slægten, der blev oprettet af Fernandez-Yepes i 1969. Artsnavnet henviser til Rio Tuira i det sydlige Panama, hvor den blev fundet.

Størrelse - kønsforskel Ikke tegnings/farvebeskrivelse, med mindre foto ikke viser fisken i normal farvedragt. Vieja tuyrensis hører så absolut ikke til de mest farveprægtige arter i Vieja slægten, der indeholder meget smukke og stærkt farvede arter som f.eks. V. maculicauda, V. melanurus m.m.

Artens grundfarve er gråhvid med utallige bittesmå mørke prikker. Hos ungfisk ser man seks mørke tværbånd, men hos de voksne er disse reduceret til en række sorte pletter langs fiskens midterlinje. I finnerne er prikkerne rødgyldne.

Hannen bliver ca. 30 cm og hunnen omkring 25. I normaldragten er der ingen ydre kønsforskel, men under leg og yngelpleje bliver hunnen lys grågrøn, og de tidligere omtalte 6 pletter bliver ny kraftige bånd fra midterlinjen ned på bugen. Gællelåget bliver sort og hun får 2 sorte pletter i rygfinnen. Udbredelse: Flod / sø - land - verdensdel Biotopbeskrivelse: Den lever hovedsageligt i rolige flodafsnit med blød bund.

V. tuyrensis er altædende, men i det mindste i tørtiden, planteæder, der i naturen lever ikke kun af vandplanter, men også nedfaldne blade. Arten kan være ret aggressiv, og bør kun holdes sammen med nogenlunde lige store akvariefæller.

Under leg og yngelpleje skal den gå i et endog stort akvarium, hvis der er andre fisk tilstede. Æggene afsættes på et hårdt substrat og det er udelukkende hunnen, der tager sig af yngelplejen. Hannen tager sig kun af revirforsvaret. Arten får store kuld, og man bør IKKE fodre for mange unger op uden at have en aftager på forhånd. Vieja tuyrensis bør gå i selskab med andre store og "grove" cichlidearter. Akvariet bør indrettes med trærødder og sten, og da arten som sagt også er planteædende, bør man undgå disse – men give fisken salatblade (skoldet) og "vandplanteoverskud". I specialakvariet skal der være god plads (min. 250 liter til et par) og der skal være mange skjulesteder, så hunnen kan søge skjul for hannens efterstræbelser.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css