Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Aequidens biseriatus

© Foto: F. Ingemann Hansen

"Aequidens" biseriatus (REGAN, 1913)

Navnets betydning: Artnavnet henviser til to rækker skæl på fiskens "WANGEN".

Udseende: Hannen bliver ca. 15 og hunnen ca. 12 cm. Farvemæssigt er der ikke stor forskel mellem kønnene, selv om hannen normalt er mere intensivt farvet og har længere udtrukne gat- og rygfinner.

Udbredelse: "Aequidens" biseriatus findes i det nordlige Colombia i Rio San Juan systemet i Choco-provinsen. Arten opholder sig gerne tæt ved bredderne, hvor der ofte er nedfaldne grene og væltede træer, som kan give fiskene ly. Halvvoksne fisk går gerne i mindre grupper, mens de kønsmodne, voksne fisk går alene eller parvis.

Adfærd og formering: Arten er altædende og under akvarieforhold tager de alle typer af frostfoder, pellets og flagefoder. Allerede i en størrelse af 8-9 cm bliver arten kønsmoden og man kan opleve de første pardannelser. Der er sjældent tale om langvarige forberedelser, æggene afsættes på en flad sten eller i nogle tilfælde i en grupe i grusbunden. Der afsættes omkring 75-100 æg, der ved god temperatur (27-28 grader C.) klækker efter ca. 3 døgn.

Forældrefiskene deltager begge i yngelplejen og flytter tit rundt på ungerne fra den ene lille grube til den anden. Opfodringen bør begynde med Artemia nauplier, men ungerne kan forholdsvis hurtigt gå over til cyclops, bosmider o.l. Akvarieforhold: I modsætning til mange andre Aequidens arter, er denne art sky og foretrækker forhold med mange skjulesteder, gerne et beplantet akvarium med tykninger, hvor de kan søge ly.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css