Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Aequidens patrickii

© Foto: F. Ingemann Hansen

Aequidens patricki Kullander, 1984

Arten er opkaldt efter den svejsiske biolog Patrick de Rahm, der sammen med andre fangede arten i 1981. Tidligere blev arten anset for at være en geografisk variant af Aequidens tetrameus, den adskiller sig dog tydeligt ved sideplettens størrelse og form samt tilstedeværelsen af en tydelig turkisfarvet plet på gællelåget.

Rio Llullapichis og omkringliggende floder i Peru, hvor den både blev fundet i flodområder med blød bund og tykt lag af nedfaldne blade samt i mere stenede områder med kraftig strøm og rullesten. Arten kan være meget aggressiv mod andre fisk. Der er ikke kun tale om en aggression, rettet mod artsfæller, men også andre arter, selv så artsfremmede som maller.

Aggressionen er særlig kraftig i yngelplejesituationen, noget der er helt naturligt for de fleste cichlider, men hos Aeq. patricki er der tale om en konstant voldelig adfærd, som gør denne fisk uegnet til selskab med andre arter. Aequidens patricki er fritlegende og afsætter sine flere hundrede æg på en sten eller trærod og hunnen forsvarer dem nidkært mod alle andre. Hannen passer det ydre revir med den omtalte kraftige aggression.

I et 250 l. akvarium er det kun muligt at holde et enkelt par, og når ungerne når en vis størrelse, bliver de jaget bort og ofte efterstræbt kraftigt af forældrefiskene. AAf ovenstående omtale kunne læseren måske få det indtryk, at vi ligefrem advarer mod at holde Aequidens patricki, men det er der lnagt fra tale om. Fisken er meget smuk med sine røde, brune og lysende grønne farver, og den er en formidabel yngelplejer, men man skal sørge for de rigtige forhold for at få det bedste frem i fisken. Akvariet bør indrettes med sten og trærødder, så der er skjulesteder og man bør som sagt "nøjes" med et enkelt par. Til gengæld kan dette par med sine smukke farver og spændende adfærd give akvaristen mange interessante og spændende oplevelser foran akvariet.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css