Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Aequidens pulcher

© Foto: Benny B. Larsen

Aequidens pulcher (GILL, 1858)

ETYMOLOGI : Artsnavnet betyder smuk

STØRRELSE : 15 - 20 cm.

FARVE / FORM : Højrygget, fra siderne sammentrykt, fremstår som en meget kompakt og robust fisk. Kroppens grundfarve er grå med et let rosa skær. Langs kroppen ses 8 mørke tværstreger, den første i panden og den sidste på haleroden. Disse streger kan være mere eller mindre tydelige, og medens de ofte bliver meget kraftigt tegnet op hos hunnen i yngleperioden, forsvinder de ofte hos hannen i samme periode. Midt på kroppen ses ofte en stor sort plet, der dog kan være mere eller mindre tydelig og også kan være delt op i flere fortykkelser på tværstregerne. Yderst på haleroden og strækkende sig ind på halefinnen ses en oval lodret sort plet. På hovedet ses under øjet et stregmønster i blåt, ligesom der fra øjet ned mod den nederste del af gællelåget løber en sort bred streg. Overalt på kroppen har hvert skæl en lysende metalagtig blågrøn plet. Finnerne er sortgrå med mønstre af blå prikker og streger. Rygfinnen har en rød søm øverst.

KØNSFORSKEL : Kønsforskellen er ikke helt let at skelne hos unger og ungdyr, ja selv hos voksne dyr kan det være svært. Hannen bliver noget større end hunnen og er oftest (og altid i yngletiden) lysere i farverne end hunnen. Hannen har som regel også spidst udtrukken gat- og rygfinne. UDBREDELSE : Arten er vidt udbredt i det Nordlige Venezuela, Colombia, i dele af Panama og findes også på Trinidad.

ØKOLOGI/BIOLOGI : A. pulcher findes i mange forskellige biotoper og også i brakvandsområder, ja selv ret langt til søs kan man finde den ud for mundingerne af de store floder. ADFÆRD : Arten hører til de ret fredelige og går som regel fint sammen med andre nogenlunde lige så store cichlider fra Syd- og Mellemamerika. I yngletiden bliver den noget mere aggressiv, men ikke mere end, at det er muligt at have den med andre cichlider i et rimeligt stort akvarium.

AKVARIET : Vort almindelige ledningsvand med en temperatur på 24-26 grader C. passer den fint. Indret akvariet med nogle store sten og trærødder, så der dannes nogle naturlige nicher. Akvariet bør ikke være under 100 liter til et par, og hvis man ønsker andre fisk i akvariet bør man op på 250 - 300 liter FORPLANTNING : Hvis man vil opdrætte denne art, bør man sætte parret over i et 100 liters akvarium med nogle skjulesteder for hunnen, for selv om hannen ikke er så aggressiv som andre store cichlider, så kan det alligevel godt gå ret hårdt til og hunnen kan have brun for at kunne søge skjul, medens hannen køler lidt af. Et godt og veletableret par vil sjældent snyde akvaristen, og der går sjældent ret mange dage, før parret er i gang med at pudse sten og rødder af for alger og snavs.

Æggene afsættes som regel på en glat sten og der kan være flere hundrede. Hunnen tager sig omhyggeligt af æg og unger, medens hannen tager sig af revirforsvaret. Når ungerne er blevet fritsvømmende bliver de ført rundt i akvariet af hunnen, medens hannen som regel holder sig lidt borte, han kan dog også tage sig af ungerne, medens hunnen søger føde til sig selv. At fodre ungerne op er intet problem, idet de æder alt, hvad de kan gabe over.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css