Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Apistogramma eunotus

© Foto: F. Ingemann Hansen

Apistogramma eunotus

SYNONYMER: Apistogramma amoenus REGAN, 1913 (ikke COPE, 1872)

FOREKOMST: Nær byen Pucallpa samt i Rio Ucayali-området i Peru, Sydamerika

BIOTOP: Sortvandsområde, nær ved bredderne, hvor trærødder og nedhængende grene når ud i vandet. 

STØRRELSE: Han 8,5 cm, hun 5 cm

KØNSFORSKEL: Hannen har en orangerød halefinne, langt udtrukne finnespidser i gat- og rygfinne, et tydeligt pletmønster bagest i gatfinnen og en tydelig blågrøn metalglans på skællene. Hunnen er grålig til gul og bliver i yngledragten stærkt gul med sorte kontraststriber.

NOTATER: Bestemt ikke en af de mest farvestrålende dværgcichlider. Hannen er gråoliven som grundfarve med en lysere bugside og svagt blålige finner. En fredelig dværgcichlide, hvor hannen danner et stort revir hvori 3-4 hunner har hvert sit mindre revir (30 x 30 cm). Bør gå i et beplantet akvarium og kan fint gå sammen med f.eks. tetra-arter. Temperatur 24-28º C, pH omkring 7 og hårdhed omkring 1oº dGH.

Til opdræt skal temperaturen være omkring 27-28o medens hårdheden skal ned omkring 3-5o dGH og surhed omkring 6,5 pH. Som de andre Apistogramma er også denne art hulelegende og de op til 100 æg afsættes normalt i hulens loft. Hunnen tager sig af yngelplejen i ca. 4 uger, medens hannen udelukkende tager sig af forsvaret af det store revir. Ungerne vokser godt til, hvis man sørger for en god og varieret kost sammen med regelmæssige delvise vandskift.

I en alder af 4-5 måneder skulle de kunne være 4 cm. Arten er ikke svær at fodre, selv om man bør sørge for en stor del levende foder eller småt frostfoder. Apistogramma eunotus og Ap. moae danner sammen en gruppe, der er meget svær at skelne fra hinanden. Tidligere er medlemmerne af denne gruppe handlet under navnet Apistogramma amoena, uanset om der har været tale om flere arter.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css