Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Dicrossus maculatus

© Foto: Benny B. Larsen

Dicrossus maculatus STEINDACHNER, 1875

ETYMOLOGI : Artsnavnet betyder plettet og henviser til kroppens sorte pletter, der danner et skakbrætlignende mønster.

STØRRELSE : Han 10 cm, hun 6 cm

FARVE / FORM : Langstrakt kropsform. Grundfarve hvidlig beige med mørkebrune til sorte pletter. Finnerne gennemsigtige, men med rødlige prikker og søm. I halefinnen ses 10-12 røde tværbånd. Bugfinnerne er meget lange og når til midt på gatfinnen. Bugfinnerne har lyseblå og orangerød længdestreger.

KØNSFORSKEL : Hannen større end hunnen og mere intensivt farvet. Hannens bug- og rygfinne er langt udtrukket. Hunnens halefinne er afrundet, medens hannens er mery spydspids formet. UDBREDELSE : Steindachner (1875) opgiver som fangststeder Lago Maximo ved Jose Assu, Sidefloderne til Amazonas ved Tonantins, floderne Rio Tajapuru og Rio Javari, medens Ahl (1936) opgiver Igarape Irura-Mapiry. Begge angivelser tyder dog på, at arten er udbredt over et meget stort område, og Dr. Axelrod har fanget arten udenfor byen Humaita i Rio Madeira i Brasilien. SYSTEMATIK : Som mynonymer kan nævnes: Crenicara maculata (Steindachner, 1875) og Crenicara praetoriusi AHL, 1936.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Findes i den samme type biotoper som Dicrossus filamentosa.. Arten findes i meget lavvandede områder tæt bevokset med alger og højere vandplanter. Bunden er mudret og meget blød.

ADFÆRD : Fredelig dværgcichlide, der bør holdes i grupper med en han og flere hunner. Bør gå i et velbeplantet akvarium med mange skjulesteder i form af trærødder og sten. I AKVARIET : Indretning som nævnt ovenfor. Temperatur 27-28o C. Hårdhed 2-4o dGH og pH 6. Akvariet bør ikke være for småt, og bør mindst have en længde på 75-80 cm med ovennævnte besætning (1 han og 2-3 hunner).

FORPLANTNING : Der findes p.t. ingen nærmere opdrætsrapporter, men Praetorius skrev i 1935, at han fik en del unger i et akvarium med en han og tre hunner. Hunnen skulle alene sørge for æg/unger. Iflg. Ladiges (1951) skulle arten lege i hule og kuldstørrelsen være meget lille. KOMMENTAR : Arten blev importeret til Europa i 30'erne og i begyndelsen af 5o'erne. Derefter er der gået omkring 40 år, inden den igen er dukket op i hobbyen. I mange år har der været tale om Crenicara filamentosa (nu Dicrossus filamentosa), hver gang, man i handelen har haft "Skakbrætcichlide" til salg.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css