Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Mesonauta insignis

© Foto: F. Ingemann Hansen

Mesonauto insignis

Ny flagcichlide

Udseende: Den gammelkendte flagcichlide (Mesonauta festivus) har her fået en alvorlig konkurrent hvad angår udseende og farver. Hannen bliver små 20 cm og hunnen en smule mindre. Der er ingen seksual-dimorfi, og som det ofte ses hos cichlider uden dette, deltager begge køn på lige fod i yngelplejen.

Udbredelse: Colombia i Sydamerika Arten findes i floder og søer og opholder sig ofte tæt ved bredden , hvor udhængende trærødder og nedfaldne træer og grene giver den fine skjulesteder, hvor fiskens tegninger og farver virker som camouflage.

Adfærd: M. insignis er som dens nære slægtning M. festivus en stor ynder af planteføde. Dette betyder dog ikke, at den udelukkende spiser planter, den tager også gerne vandinsekter og små krebsdyr, så under akvarieforhold kan man kan man bruge forskellige former for levende og/eller frostfoder, ligesom den også kan overtales til at tage lidt flagefoder, især af grønttypen. Sammen med andre store cichlider virker M. insignis ofte noget sky og gemmer sig ofte mellem akvariets dekorationer (trærødder o.l.).

M. insignis afsætter sine æg på en lodret fast overflade som f.eks. en trærod eller en stenflade. Under akvarieforhold kan den også finde på at afsætte æggene på akvarieruderne. Det er hovedsageligt hunnen, der tager sig af æggenes pasning, men hannen kan også tage sin tørn, hvis hunnen skal have noget at æde.

Pasning af æggene sker efter samme mønter, som man kender det fra andre fritlegende amerikanske cichlider. Opdræt er dog ikke let, for selv om man har et par, der leger regelmæssigt, er det langt fra sikkert, at ungerne overlever klækningen og de første svære dage. Akvarieforhold: Arten skal gå i store akvarier (min. 250 l.) med mange skjulesteder i form af f.eks. trærødder. Den kan godt gå med andre S.A.-cichlider, men disse bør være af rolig og stille gemyt.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css