Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Pterophyllum dumerelii

© Foto: Benny B. Larsen

Pterophyllum dumerilii S

ynonymer: Plataxoides dumerilii, P, leopoldi

Forekomst: Hele Amazonområdet fra Peru til Amazonas udmunding. Denne art findes i samme område som Pterophyllum scalare.

Biotop: Rolige vandområder med plantevækst.

Populærnavn: ingen

Størrelse: 14 cm

Kønsforskel: Ingen synlig Litteratur: Jens Meulengracht-Madsen: Scalarer, 1986 (DA)

Notater: Som ungfisk lever denne art i store flokke, men når de bliver kønsmodne, skiller de ud i par, som ofte holder sammen gennem længere tid. Akvariet skal, som det gælder for de andre Scalare-typer, være forholdsvis højt. I et lavt akvarium vil de smukke finneforlængelser ofte blive slidt ned. Arten skal have levende foder som hovedbestanddel på kostplanen. Man kan supplere med frostfoder i den udstrækning, det ikke er muligt at skaffe levende, men fisk, der fodres op med tørfoder vil ikke leve længe og vil aldrig blive så store og smukke som dyrene i denne art kan blive. Akvariet bør være beplantet med store planter.

Før en leg, pudser forældrefiskene adskillige blade fra f.eks. sværdplanten af for snavs og alger, og dette gøres ofte så omhyggeligt, at det skader bladet. Akvariet bør både have tætbeplantede områder og fri svømmeplads. Temperatur 26-28o C, hårdhed omkring 5o dGH og pH omkring 6,5. Arten blev allerede omkring 1978 opdrættet i Danmark, men det er ikke mange opdræt, der siden er blevet rapporteret. Æggene afsættes som sagt på et i forvejen renset blad eller anden lodret flage. Hunnen passer æggene medens hannen forsvarer reviret. Når æggene er klækket, flyttes larverne over på et planteblad og de hæfter her fast ved hjælp af en hæftetråd øverst på hovedet. Når de er blevet fritsvømmende kan opfodringen med artemia nauplier påbegyndes. Forældrefiskene fører ungerne rundt i akvariet efter foder.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css