Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Pterophyllum scalare

© Foto: Benny B. Larsen

Pterophyllum scalare (Lichtenstein, 1823)

Synonymer: Platax scalaris, Zeus scalaris, Pterophyllum eimekei

Forekomst: Pt.scalare findes i et meget stort områder, der strækker sig fra Amazonflodens øvre løb ud i dennes hovedløb og helt ud til udløbet. Den findes i mange af bifloderne til Amazonas samt i Guayana-landene.

Biotop: Floder, søer og vandløb af mange forskellige typer.

Populærnavn: Scalare, Skalare

Størrelse: 15 cm

Kønsforskel: Ingen tydelig kønsforskel, når man undtager kønspapillens form. Hos hannen er den spids medens den er kort og afrundet hos hunnen.

Litteratur: Mergus Aquarien Atlas, Bind 1 (Sv og ty) (1983). Jens Meulengracht-Madsen: Scalarer (1986)

Notater: Denne meget smukke cichlide er vel nok en af de mest almindelige i vore akvarier, og der er ingen tvivl om, at det på nær neonfisken er den mest importerede fisk i hobbyen. I mange akvarier går den dårligt og får aldrig den størrelse, som den bør få. Arten skal have levende foder. I naturen er den insektædende og man bør altid sørge for at scalarer får afvekslende kost hovedsageligt bestående af forskellige typer levende foder som daphnier, myggelarver, tubifex.

I perioder, hvor man ikke har mulighed for at skaffe levende foder, må man sørge for at scalaren får frosset foder, idet man i handelen kan skaffe alle de ovennævnte fodertyper som frostfoder. Akvariet bør ikke være for lille, et voksent par bør ikke gå i et akvarium under 100 liter, og med denne art er det en god ide, hvis akvariet har en højde på mindst 60 cm. Som unger og ungfisk lever Scalaren i stimer, medens den som voksen er pardannende og revirforsvarende. Arten bør gå i beplantede akvarier og hvis man fodrer sine dyr godt op, vil der uden tvivl komme æg. Disse afsættes oftest på et sværdplanteblad eller enden lodret flade. Kuldstørrelse op til 1000.

Unge ynglepar æder ofte deres æg, men efterhånden bliver parret oftest bedre til at passe æg/unger. Ungerne fodres op med Artemia nauplier og andet småt levende foder. Scalaren klarer sig normalt godt på dansk ledningsvend med en hårdhed på ca 15-20 grader DGH og en pH omkring 7. Temperaturen bør i opholdsakvariet ligge omkring 24-25 grader C og i yngleakvariet et par grader højere.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css