Du er her: Fishbase » Cichlider » Amerika » Sydamerika

Symphysodon

© Foto: F. Ingemann Hansen

Symphosydon aequifasciatus haraldi

FOREKOMST: Holotypen blev fanget I Amazonas øst for Solimoes nær grænsen melem Peru og Brasilien. Den såkaldte ROYAL BLUS blev fanget i Lago Jurity. En turkis type med brede striber blev fanget i Rio Manacapuru tæt ved sammenløbet af Rio Negro og Amazonas.

BIOTOP: Langsomt flydende eller helt stillestående vandområder med plantevækst, trærødder og/eller grene fra træer, der er væltet ud i vandet.

POPULÆRNAVN: Blå discus

STØRRELSE: 15 cm

KØNSFORSKEL: Ingen tydelig ydre kønsforskel, kun i yngletiden kan man kende forskel på kønnene ved kønspapillerne. Hannens er spids, medens hunnens er kort og mere afrundet.

LITTERATUR: Jens Meulengracht-Madsen: Diskosfisk, 1988 (DA) NOTATER: De såkaldte turkise diskos er krydsninger af Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus (grøn diskos) og Symphysodon aequifasciatus haraldi (blå diskos) Fodermæssigt er diskosfisken ikke blandt de letteste.

Man bør give dem levende foder, og hvis man bare holder sig fra Tubifex og Cyclops, skulle man have mulighed for at undgå det meste af den sygdom, som man efter sigende skulle slæbe ind med det levende. Sorte myggelarver er et fantastisk foder, men også hvide myggelarver og daphnier fra søer uden fiskebestand er godt.

De fleste diskosfolk sværger til forskellige hjemmelavede foderopskrifter og i de senere år er også frosset foder dukket op på de fleste diskosopdrættere og -holderes menyplan. Udenfor yngletiden går denne fisk i flok, og man kan holde den i selskabsakvariet sammen med varmekrævende, rolige fisk. Den er fredelig, graver ikke og har en majestætisk, rolig svømmestil, der med rette har givet den tilnavnet AKVARIETS KONGE. Den bør holdes i store, veltilplantede akvarier, gerne dekoreret med trærødder, der kan skabe gode skjulesteder og rolige hvilepladser for denne meget rolige fisk. Lad være med at sætte for urolige fisk ned til diskosfisken.

Vandtemperatur 26-28º C. blødt vand (2-3º dGH) og svagt surt (pH omkring 6,5). Sørg for delvise vandskift med 10-20 % udskiftning ad gangen. Skift hellere mange gange med lidt hver gang end f.eks. 25-30% på en gang. Diskosfisken er pardannende i yngletiden og forsvarer herunder et revir. Den afsætter æggene på et bredt planteblad, en flad, glat stenflade eller en trærod. Før man skal have et diskospar i leg, er det nødvendigt at fodre dem godt op, så de er i absolut top-kondition. Kun herved har man muligheden for at få et godt kuld at se, ligesom dette også giver de bedste chancer for at forældrefiskene vil passe æg/unger.

Forældrefiskene pudser først æg-afsætningsstedet rent for snavs og alger. Kuldstørrelse 200-300 stk. Begge forældrefiskene deltager i yngelplejen. I den første tid lever ungerne af et hudsekret, som begge forældrefisk udskiller. Dette sekret er livsnødvendigt for ungerne i den første tid, elv om man har hørt om opdrættere der påstår, at de har fodret diskosunger op uden dette. Efter 8-10 dage kan man gå over til Artemia nauplier, som ungerne vokser virkelig fint på.

Diskosfiskene deles af de fleste akvariebogsforfattere op i 2 arter med ialt 5 typer. Det drejer sig om følgende: Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus (grøn diskos) - - haraldi (blå diskos) - - axelrodi (brun diskos) - discus discus (Heckels diskos eller ægte diskos) - - willischwartzi (Schwartz' diskos) Andre forfattere accepterer kun de to arter S.aequifasciatus og S. discus og betragter de andre som geografiske farvevarianter.

Ud over de i naturen forekommende 5 typer, er der efterhånden af "dygtige og driftige" opdrættere udviklet en lang række farvevarianter, den ene "smukkere" end den anden. Af disse kulturtyper skal bare nævnes nogle stykker: Stribet turkise diskos, Røde diskos, Perle-diskos, Småplettet diskos, Kæmpe-diskos (op til 22 cm), Ensfarvet turkis diskos. Interessen for diskos-fiskene har gennem mange år holdt sig oppe, og dette har betydet at man i flere foreninger har diskos-grupper og at der endog findes en (eller flere) specialforeninger for akvarister med interesse for diskos.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css