Altolamprologus calvus

 

© Foto: Leif Petersen

STØRRELSE :

15 cm

FARVE / FORM :

A. calvus er ligesom den nært beslægtede A. compressiceps kraftigt sammentrykt fra siderne. Grundfarven er gråblå med 9 mørkere tværbånd på kropssiderne. Også i panden løber der et bånd ned til gællelågets bagkant og fra gællelågets nedre kant løber et bredt bånd op til øjet. Fra øjet løber et andet bånd ned til munden, mellem øjnene løber der et noget smallere bånd, ligesom der fra snuden til båndet mellem øjnene også ses et smalt bånd. Fra bag brystfinnerne og helt ud i ryg-, gat- og halefinne er hele kroppen (samt de nævnte finner) dækket et lysende runde små prikker. Bugfinnerne er nærmest brune og brystfinnerne er transparente.

KØNSFORSKEL :

Der er ingen tydelig kønsforskel, men hannen bliver som regel størrre end hunnen ligesom hans finner ofte er noget spidsere end hunnens.

UDBREDELSE :

Arten er endemisk til Tanganyikasøen i Østafrika, hvor den kun er kendt fra den sydlige kyst fra Cape Chaitika ned til Cameron Bay.

SYSTEMATIK :

Arten findes i to forskellige varianter. Den ene er meget mørk i kropsfarven med mange lysende prikker, medens den anden er som beskrevet ovenfor.

ØKOLOGI/BIOLOGI :

Altolamprologus calvus er nært knyttet til klippekysten og ses aldrig på steder, hvor der ikke er sten og klipper. Dens sammentrykte facon gør det muligt for den at komme ind i smalle sprækker og revner, hvor den kan fange cichlideyngel og krebsdyr, der skjuler sig her. Arten er meget sky i naturen og skjuler sig ved det mindste tegn på fare i huler og sprækker.

ADFÆRD :

Arten består af typiske enspændere, hvor den eneste kontakt mellem individerne finder sted under formeringen.

AKVARIET :

Arten bør gå i store akvarier dekoreret med sten og klipper, der danner mange huler. En del akvarister har med held brugt store saltvandsmuslingeskaller eller konkylier for at give fiskene passende huler til legen.

FORPLANTNING :

Arten er pardannende under yngleperioden. Æggene afsættes i en smal hule, og det er hunnen, der tager sig af pasning af æggene. Hannen forsvarer området lige omkring hulen mod andre fisk. Ungerne er fritsvømmende efter 10 dage. I de første tre uger vokser ungerne ret godt, men så indtræder der en perioden, hvor væksten næsten går i stå. Arten er mere end 2 år om at blive kønsmoden., men til gengæld lever de længe og kan under akvarieforhold blive omkring 10 år.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css