Altolamprologus compressiceps

© Foto: Benny B. Larsen

Altolamprologus compressiceps (BOULENGER, 1898)
 

ETYMOLOGI : Artsnavnet betyder med sammentrykt krop.
 

STØRRELSE : 15 cm
 

FARVE / FORM : Meget højrygget og fra siderne sammentrykt krop. Hovedet er stort med et langt snudeparti og en meget stor mund med tykke læber. Pandeprofilen er skråt stigende mod nakken og arten har en forholdsvis høj halerod. Grundfarven er gullig til brunlig med 12-15 mørkere tværbånd og et stort antal lyse små pletter. Der findes flere lokale varianter og de lyse pletter kan variere både i antal og farve hos de forskellige varianter. Fra øjet løber et mørkt bånd ned til overlæben og ligeledes fra øjet løber et bånd skråt bagud til gællelågets nederste kant. Finnerne er brunlige med et svagt blåligt skær og en del lyse prikker.
 

KØNSFORSKEL : Hunnen ligner hannen, men er mindre end denne.
 

UDBREDELSE : Arten er endemisk til Tanganyikasøen og findes over klippekyster.
 

SYSTEMATIK : I lang tid mente man, at der var to tydeligt adskilte varianter, men den mørke type med de mange stjerneskinnende prikker er nu adskilt til en selvstændig art, Altolamprologus calvus.
 

ØKOLOGI/BIOLOGI : A. compressiceps er en typisk rovfisk, der lever af fiskeunger og småfisk. Forfra er den på grund af dens ekstremt sammentrykte kropsform, nærmest usynlig, og den kan snige sig meget tæt ind på sit bytte, uden at dette aner uråd. Man kan også ofte se dem stå helt stille i en skrå stilling med hovedet nedad udenfor en klippespalte, hvorfra der på et eller andet tidspunkt vil komme en mindre fisk frem. A. compressiceps støder så lynhurtigt frem og griber byttet i sin store mund.
 

ADFÆRD : En cichlide, der kun er farlig for mindre byttedyr. Fisk af en størrelse, som ikke kan betragtes som føde, bliver aldrig generet og bliver vel nærmest ignoreret. Velegnet til klippekystakvariet.
 

I AKVARIET : Akvariet bør ikke være for småt og det skal indrettes med klipper og sten, så det kan illudere en klippekyst med dennes utallige huler og skjulesteder. Vandet skal være hårdt og alkalisk med en temperatur på 23-25 grader C.
 

FORPLANTNING : Arten er hulelegende, men der skal øjensynlig være ganske bestemte forhold i legehulen, for det lykkedes i mange år ikke at opdrætte denne fisk i det normale klippekystakvarium, selv om der var masser af sprækker og huler mellem stenene. Først da en svensk akvarist lagde en stor konkylie ned i akvariet, kom der gang i legen. Det er imidlertid helt sikkert, at den ikke leger i sneglehuse eller lignende i naturen, da der ikke findes nogle sådanne i en størrelse, som arten kan bruge i Tanganyikasøen. Der er sandsynligvis tale om en art, der skal have en smal, lukket hule for at ville gå i leg. Kuldstørrelsen ofte over 200. Reviret med "hulen" bliver forsvaret mod andre fisk og der finder på denne måde en yngelpleje sted.
 

 

 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css