Cyphotilapia frontosa

© Foto: Leif Petersen

SYNONYMER:

Paratilapia frontosa, Pelmatochromis frontosus

FOREKOMST:

Endemisk i Tanganyikasøen i Østafrika.

BIOTOP:

Rullestenszonen som regel i en dybde af 10-50 meter.

POPULÆRNAVN:

Frontosa

STØRRELSE:

35 cm

KØNSFORSKEL:

Fuldvoksne hanner har en stor og kraftig pandepukkel, men indtil denne er vokset ud, er det svært at skelne kønnene fra hinanden, især da man ofte ser mindre pandepukler hos hunnerne. Cyphotilapia frontosa findes i naturen i flere forskellige varianter. Er fredelig og rolig art, som i naturen er fiskeædende, men under akvarieforhold kan vænnes til andre foderemner, hvis man da ikke "lokker" den ved at holde den med alt for små fisk.

I naturen har C.frontosa udviklet en speciel fødesøgningsadfærd, da man jo nok kan være enige om at dens langsomme og majestætiske svømmemåde ikke rigtig egner sig for en rovfisk, der skal fange hurtige og livlige minbre fisk.

Et af denne arts yndlingsofre er den lille cichlide Cyprichromis, der findes i fantastisk store stimer i Tanganyikasøen. Medens denne art i dagtimerne opholder sig i de frie vande, og derfor er umulige at fange for C.frontosa, søger de om aftenen ned til bunden og står i tætte stimer nede mellem sten og klipper i hvil medens det er mørkt. C.frontosa benytter sig af dette og endnu før det er begyndt at blive lyst, begynder C.frontosa sin jagt og nærmest bare skovler Cyprichromis ind til maven er fyldt op.

Man kan godt holde den i selskabsakvarie med andre tanganyikacichlider med ovennævnte forbehold, men man får nok mest ud af denne smukke og majestætiske fisk i et specialakvarium. Akvariet kan indrettes som sandkystakvarium med få store stenblokke, eller man kan indrette det som et rullestensakvarium med bunden dækket af større og mindre runde sten.

Lad enkelte af disse sten være så store, at de rager godt op i akvariet, så da kan give læ og skjul. Temperatur 24-26o C, pH 7,5-8 og hårdhed omkring 15-20o dGH. C.frontosa går i flokke og er ikke territoriale. Selv når et par går i leg, skiller de sig ikke ud fra flokken, men finder bare et passende legested, som hannen noget lunkent forsvarer mod de andre hanner.

Når hannen har fundet et sted, hvor den vil lege, lokker den hunnen dertil. Han udgyder her sin mælk før hunnen er begyndt at afgive æggene. Han svømmer hen over området og viser med sammenklappede finner, hvor hunnen skal afgive sine æg.

Der er ikke tale om at hunnen svømmer rundt i ring, som man ser det hos utallige andre mundrugende cichlider, men hun svømmer baglæns idet hun så tager æggene op i munden efterhånden som de afgives. Hannens mælk må have kraft nok til at befrugte hunnens æg i vandet, på trods af at den er afgivet adskillige minutter inden. Hunnen trækker sig efter legen tilbage til flokken og efter 5 uger er ungerne så store, at de lukkes ud. Kuldstørrelse 30-50. Ungerne kan straks klare sig selv og kan fodres op med cyclops, dafnier osv.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css