Julidochromis ornatus

© Foto: Benny B. Larsen

Julidochromis ornatus BOULENGER, 1898

ETYMOLOGI : Slægtsnavnet kommer fra Julius, der er navnet på en slægt læbefisk, og chromis, der betyder farvet, således at navnet i et hele henviser til en lighed, der er mellem Julidochromis og læbefiskene. Artsnavnet betyder smuk eller køn.

STØRRELSE : 11 cm

FARVE / FORM : Kropsformen er aflang, nærmest cigarformet. Grundfarven er gul med tre sorte horisontale streger på den øverste del af kroppen. Den nederste kropsdel er ensfarvet gul. Yderst i ryg-, hale- og gatfinne er der en sort og hvid søm. Bug- og brystfinnerne er hvidlige, transparente. Der skulle findes en variant, der har en helt hvid grundfarve.

KØNSFORSKEL : Ingen tydelig ydre kønsforskel.

UDBREDELSE : Arten er endemisk i Tanganyikasøen i Østafrika. SYSTEMATIK : Af de kendte Julidochromis arter er denne den første i akvariehobbyen. Den blev fundet i 1895/96 af en engelsk opdagelsesrejsende ved navn J. Moore og blev i 1898 beskrevet af G. Boulenger. Jul. ornatus var blandt de første Tanganyikacichlider, der blev importeret her til Danmark, og selv om den i perioder ikke er helt let at få fat på i handelen, er den stadig blondt de mest populære mindre cichlider.

ØKOLOGI/BIOLOGI : I Tanganyikasøen lever Jul. ornatus på en dybde fra 1 meter til 4 meter. Vandet har en pH på mellem 8,5 og 9,0 og dH ligger mellem 10 og 12 grader medens temperaturen ligger mellem 24 og 27 grader C. afhængig af årstiden og døgnrytmen. Jul. ornatus lever i overgangszonen mellem klippekyst og sandkyst, men opholder sig dog nærmest klippekysten.

ADFÆRD : Rimelig fredelig, men kan blive noget stridbar i yngletiden.

AKVARIET : Denne art kan man enten pleje i et selskabsakvarium med andre tanganyikacichlider eller måske endnu bedre i et artsakvarium. For et enkelt par bør akvariet ikke være mindre end 0 liter, og hvis man vil have flere par i samme akvarium, så må man op på mindst 100 - 150 liter. Jul. ornatus skal ikke gå sammen med alt for aggressive arter. Man kan indrette akvariet som et stenkystakvarium med masser af sten, der danner huler og skjulesteder.

Jul. ornatus smyger sig ofte tæt hen over stenene med bugen mod stenfladen, uanset om denne er lodret eller vandret, og uanset om fisken på denne måde kommer til at svømme med bugen opad. Da man ofte ser Jul. ornatus nippe i alger og finde føde blandt disse, bør man i hvert fald i den første tid have akvariet kraftigt belyst, så der bliver mulighed for en god algevækst. Da arten kan være ret følsom overfor friskt ledningsvand, er det klogt at skifte tit, men ganske lidt ad gangen.

FORPLANTNING : Arten er ægskjulende og hulelegende. Den afsætter sine ca. 60 - 75 æg i loftet af den udvalgte hule og begge forældrefiskene deltager i forsvaret af hulen og dens nærmeste omgivelser. Efter ca. 4 døgn klækker æggene og larverne hænger nu i en hæftetråd i yderligere ca. 7 døgn, hvorefter de er fritsvømmende.

De opholder sig i det meste af tiden inde i hulen, men med tiltagende alder bliver deres selvstændige udflugter fra hulen længere og længere. Når et kuld er tre til fire uger gamle, vil forældrene ofte lægge an til et nyt kuld, men dette betyder ikke, at de tidligere kuld jages bort og forfølges af forældrene. De lader de "gamle" unger gå i og omkring hulen, medens de selv uanfægtet starter det nye kuld op. Denne form for "yngelpleje" betyder, at man kan have flere generationer gående i det samme akvarium. Først når ungerne bliver kønsmodne, og dermed bliver konkurrenter til forældrene, bliver de jaget bort.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css