Neolamprologus brichardi

© Foto: F. Ingemann Hansen

Neolamprologus brichardi S

YNONYMER: Lamprologus savoryi elongatus, Lamprologus brichardi

FOREKOMST: Arten er endemisk i Tanganyikasøen i Østafrika.

BIOTOP: Klippekyster og rullestensområder nær disse.

POPULÆRNAVN: Prinsessen af Burundi

STØRRELSE: 10 cm

KØNSFORSKEL: Ingen ydre kønsforskel.

NOTATER: Denne art er medlem af en gruppe på mindst 4 arter, der alle kun findes i Tanganyikasøen. De andre medlemmer af denne gruppe er N.pulcher, N. savoryi og N. spec. "walteri". Prinsessen fra Burundi bliver oftest handlet under navnet Neolamprologus brichardi, men dette er et ugyldigt synonym. Arten går i stime eller måske kan det nærmere betegnes som store flokke, idet der er tale om en form for bofællesskab over et større geografisk areal.

Arten danner på trods af flok-adfærden par og hvert par forsvarer sit revir. De ikke parrede individer opholder sig i vandet over klipperne og danner herved en form for beskyttelsesskjold for de yngelplejende par. Som en form for mod-kompensation for den beskyttelse de yngelplejende par får af disse ikke-parrede fisk, kan disse i tilfælde af fare søge ned i et hvilken som helst pars revir, hvis der er fare på færdeDen har ikke en meget intensiv yngelpleje, men da ungerne opholder sig indenfor parrets revir, som jo er en lille del af andre artsfællers større revir, foregår der en slags "passiv" yngelpleje, som beskytter ungerne ret godt.

Naturiagttagelser har vist, at denne art lever i meget store flokke. Når de forstyrres forsvinder de lynhurtigt ned mellem sten og klipper, som man også ser det hos andre arter. Hos N.elongatus ser man dog, at fiskene dyker ned i det samme hul altid. Ethvert yngelplejende par har sit eget revir og parret søger altid ned til dette i tilfælde af fare.

Akvariet bør indrettes med stenopbygninger, der danner masse af små huler. Temperaturen bør være 23-25o C, hårdheden op til 20o dGH og pH 7-8,5. Æggene afsættes i loftet på en lille hule og kuldstørrelsen kan være op til 200. Da forældrefiskene heller ikke efterstræber de større unger, når der lægges an til en ny leg, vil man kunne holde denne art i en form for familieakvarium med adskillige generationer sammen.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css