Lamprologus ornatipinnis

© Foto: F. Ingemann Hansen

Lamprologus ornatipinnis POLL, 1949

ETYMOLOGI : Artsnavnet er sammensat af de to latinske ord ORNATUS, der betyder køn eller smuk og PINNA, der betyder finner, altså en art med smukke finner.

STØRRELSE : Han 8 cm, hun 5 cm

FARVE / FORM : Kropsfarven er brun med et svagt gyldent skær, men det, der falder mest i øjnene er rygfinnen, der har op til 10 lysende striber, der krydser finnestrålerne i en vinkel på 90 grader. Halefinnen har tre lodrette lysende striber og gatfinnen har lysende blå pletter. KØNSFORSKEL : ingen tydelige ydre kønsforskelle.

UDBREDELSE : Arten er endemisk i Tanganyikasøen i Østafrika.

SYSTEMATIK : Arten er tæt beslægtet med L. ocellatus, L. wauthioni, L. kungweensis og L. stappersi.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten findes i kystzoner med sandbund og områder med ophobning af tomme sneglehuse fra snegleslægten Neothauma. Arten er fundet helt ned til 100 meter. Arten lever hovedsageligt af små krebsdyr. Temperaturen er i overfladen ca. 27 grader C.

ADFÆRD : L. ornatipinnis kan holdes i relativt små akvarier, men der kan kun gå et enkelt par i hvert akvarium, og disse skal selv have parret sig ud fra en større flok ungfisk, hvis man skal være nogenlunde sikker på, at de ikke slår hinanden ihjel, da arten kan være endog meget aggressiv mod artsfæller. De er så stridbare, at selv i et 250 liters akvarium kan det være svært at holde 2 par, hvis man da ikke ved indretningen sørger for naturlige nicher og mange skjulesteder. Et harmonisk par kan man derimod godt holde alene i et 50-60 liters akvarium.

AKVARIET : Akvariet kan indrettes som et sandbundsakvarium med mange tomme sneglehuse fra mysteriesnegle eller vinbjergsnegle. pH skal være over 7,5, altså svagt alkalisk og der skal foretages små men hyppige vandskift temmelig ofte (1 gang om ugen). Arten er ømfindtlig overfor gammelt og surt vand. Da de kommer fra et område med klart vand, skal man sørge for at filtrere akvarievandet godt, så det altid er klart og iltrigt. Temperatur 25-27o C.

FORPLANTNING : Når hunnen er klar til leg, får den en lysende plet på hver side af kroppen lige bag brystfinnen.. Den indbyder hannen til leg ved at svømme hen foran ham og danse op og ned. Dette sker et kort stykke tid, og så er hannen pludselig interesseret, og han begynder at jage med hende hen imod det foretrukne sneglehus. Hunnen afsætter sine æg på indersiden af sneglehuset, så langt inde, at man ikke kan se dem. Hannen tømmer sin sæd ud i sneglehusets åbning og vifter med voldsomme bevægelser sæden ind over æggene, så de bliver befrugtet.

Æggene og senere ungerne hænger fast med en lille hæftetråd. Hunnen opholder sig konstant i sneglehuset til æggene er klækket. Hun får simpelthen ikke lov til at komme ud for hannen, som står vagt lige udenfor sneglehusets åbning.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css