Ophthalmotilapia ventralis

© Foto: Leif Petersen

Ophthalmotilapia ventralis (BOULENGER, 1898)
 

Synonymer: Ophthalmochromis ventralis
 

Forekomst: Endemisk i Tanganyikasøen i Østafrika,
 

Biotop: Ud for Klippekyster og i overgangszonen
 

Størrelse: Han 14 cm og hun 12 cm
 

Kønsforskel: Tydelig kønsdimorphisme, hvor hannen er stærkt farvet og har meget langt udtrukne bugfinner, der yderst er forsynet med en stærkt gul fortykkelse.

Notater:

Arten er mundrugende, og man bør ikke have mere end en han i akvariet med mindre de er vokset op sammen og har vænnet sig til hinanden, da dette oftest fører til alvorlige kampe med døden for den ene som resultat. Det kan anbefales at holde denne art parvis.
Akvariet bør indrettes med stenopbygning i baggrunden og ellers god svømmeplads anlagt som en overgangszone med sten og sand. Da arten under legeforberedelserne graver en del, skal bundlaget være fint sand.
 

Temperatur 24-26ºC. hårdhed omkring 10º dGH og pH over 7.
 

I naturen går denne art i store stimer i de frie vande, og kun i yngletiden trækker de ine på lavt vand og her danner hannerne revirer. I yngletiden er arten meget aggressiv både overfor artsfæller og artsfremmede fisk. Hannen anlægger en flad redefordybning i sandbunden og lokker derefter en ynglevillig hun ned til sig. Legen foregår lige over reden og hunnen tager straks æggene i munden. Kuldstørrelse op til 60. Hunnen går med æg/unger ca 3 uger, før ungerne første gang slippes fri. Ungerne er da 10 mm lange, og kan straks tage artemia, cyclops og knust tørfoder. De kan med det samme klare sig, og bliver ikke taget ind i munden af hunnen mere.
 

Arten er altædende og tager gerne alle former for levende foder, frostfoder, alger og flagefoder.
 

Denne art findes i adskillige farvevarianter, der er her tale om geografiske varianter.

 

 

 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css