Du er her: Fishbase » Cichlider » Afrika » Vestafrika

Anomalochromis thomasi

© Foto: F. Ingemann Hansen

Anomalochromis thomasi (BOULENGER, 1915)
 

STØRRELSE : 10 cm
 

FARVE / FORM : Højrygget lille cichlide med lys beige grundfarve unger midterlinjen medens grundfarven ovenfor denne er lidt mørkere. Hvert skæl har en lysende metalblå plet. Finnerne er gennemsigtige, rygfinnen har en rød søm og små metalblå prikker.
 

KØNSFORSKEL : Ingen tydelig ydre kønsforskel.
 

UDBREDELSE : Vestlige Liberia, Sierra Leone og SØ Guinea.
 

SYSTEMATIK : En art, der navnemæssigt har ført en meget omflakkende tilværelse, idet den har været henført til slægterne Paratilapia, Hemichromis og Pelmatochromis. Greenwoods revision af de afrikanske cichlider betød i 1985 oprettelsen af den nye slægt, Anomalochromis, hvor A. thomasi er den eneste art.
 

ØKOLOGI/BIOLOGI : En lille flodcichlide, der hovedsageligt findes i savannevandløb med plantevækst, men også i mindre skovvandløb med trærødder og nedfaldne grene/træer.
 

ADFæRD : En fredelig lille cichlide, som man kan holde i selskabsakvarium med mindre fredelige arter. Arten er pardannende og revirforsvarende. Legen foregår i det fri og
arten danner forældrefamilie, hvor begge køn hjælper til med yngelplejen.
 

I AKVARIET : Bør gå i beplantet selskabs- eller artsakvarium. Hvis man foretrækker selskabsakvariet, kan man holde den sammen med tetra, maller og andre ikke for store og grove arter. I akvariet bør der være tæt beplantede områder, og der bør heller ikke mangle flade sten i bundlaget. Temperatur 24-27º C, pH 6,5 - 7 og hårdhed op til 10º dGH.
 

FORPLANTNING : Arten er fritlegende. Når parret er klar til at gå i leg, starter de med at pudse en eller flere flade sten af for alger og snavs. Selve legen sker uden de store fal-
belader, dog bliver nysgerrige medindvånere jaget bort. Æggene afsættes på en af de rengjorte sten. Kuldstørrelse op til 500, dog ofte noget mindre. Når æggene efter 2-3 døgn er klækkede, flyttes ungerne over i en lille grube, som forældrene i forvejen har gravet i bundlaget. Man ser ofte, at forældrefiskene flytter ungerne til nye gruber efter en eller to dage. Når ungerne er fritsvømmende, kan man straks begynde at fodre med Artemia nauplier. Begge forældre deltager på lige fod i yngelplejen.
 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css