FISHBASE

Artiklerne i FISHBASE stammer oprindelig fra den dansk/norske Fishbase, som mange akvarister gennem årene har stiftet bekendtskab med gennem udskrevne datablade om over 1000 arter indenfor akvariefiskene.

FISHBASE vil med tiden blive udbygget til at dække et meget stort antal arter af akvarieegnede fisk. Da mange af artiklerne imidlertid er overført direkte fra Fishbase-programmet fra begyndelsen af 90'erne kan der forekomme ændringer i navnestof m.m.

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

powered by FreeFind

 

Valid XHTML & CSS