Boraras maculatus

© Foto: F. Ingemann Hansen

Boraras maculatus DUNCKER, 1904

Forekomst: Vestsumatra, Singapore og Vestmalaysia

Biotop: Langsomt løbende vand i grøfter, damme og moser.

Populærnavn: Dværgrasbora Størrelse: 2,5 cm

Kønsforskel: Hunnen har en tydelig rund buglinje, medens hannen er slankere og mindre, men med kraftigere farver. Litteratur:

Notater: Rasbora maculata blev i mange år anset for at være yngel af Rasbora kalochroma, som den, på nær størrelsen, også ligner ret meget. En fredelig og smuk stimefisk, der på grund af sin størrelse bedst holdes i et arts- eller specialakvarium. Dette akvarium kan indrettes med mørk bund, Cryptocoryner og trærødder, ligesom svagt lys får denne fisk til nærmest at gløde i sine røde farver.

Temperatur 24-26º C, blødt vand med en hårdhed helst under 5º dGH og en pH omkring 6. Arten behøver selvfølgelig ikke de store akvarier til legen, 5-10 liter er rigeligt, men man skal ikke tro, at denne art derfor er let at opdrætte. Legeakvariet indrettes uden bundlag, men med en eller to Cryptocoryner i potte, stillet oven på en legerist. Dette er nødvendigt, da forældrefiskene med stor iver æder æggene, så snart de er færdige med legen.

Vandstanden i legeakvariet bør ikke være mere end 12-15 cm og temperaturen skal hæves til 28o C, ligesom vandet skal være blødt (2-3o dGH) og pH gerne ned omkring 5,8. Den beskedne æglægning på 40-50 æg sker mellem planterne og æggene daler ned mod bunden til sikkerheden under legeristen. Når legen er færdig fjernes forældrefiskene og æggene klækker så efter 24-36 timer.

Opfodringen, der starter når ungerne er blevet fritsvømmende, er en svær opgave, da ungerne er MEGET små. Man må begynde med tøffel- og hjuldyr og først når ungerne har opnået en størrelse, hvor de kan tage Artemia nauplier har man sikkerhed for at det videre forløb skulle kunne køre uden de store problemer. Man kan imidlertid komme ud for mange skuffelser inden ungerne når en sådan størrelse.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css