Botia morletti

© Foto: F. Ingemann Hansen

Botia morleti TIRANT, 1885

Synonymer: Botia modesta (ej BLEEKER) og Botia horae

Forekomst: Thailand

Populærnavn: Musebotia

Størrelse: 12 cm

Kønsforskel: Ingen kendt ydre kønsforskel 

Notater: En livlig og fredelig fisk, der går fint i selskabsakvariet sammen med andre robuste fisk. Arten er hovedsageligt aktiv om aftenen og natten, men ses da også i akvariet om dagen. Da fiskene gerne graver lidt i bundlaget, skal dette ikke være alt for groft, evt kan man lave et lille afgrænset område med fint sand, hvor man så ofte vil se fiskene grave og lede efter foder. Der bør være skjulesteder og hvilesteder i akvariet, og disse kan man f.eks lave af trærødder eller stenophobninger inde mellem planterne. Her kan fiskene så trække sig tilbage, når de har brug for ro og hvile.

Vandet skal helst ikke være for hårdt (gerne under 10º dGH og let surt med en pH omkring 6,5. Temperaturen skal være forholdsvis høj, nemlig mellem 26 og 28º C, så dette begrænser jo valget af andre fisk i akvariet til varmekrævende arter.

Arten skal helst holdes i en lille flok på 5-7 dyr, enkeltindivider kan blive ondskabsfulde. Arten vil helst have levende foder i form af tubifex og andre ormeagtige foderemner, som den graver op af bundlaget, men den æder også gerne de forskellige frostfoderprodukter samt flagefoder. Musebotiaen giver ligesom andre Botia-arter lyd fra sig, og det lyder nærmest som en gnækken. Det er især om natten og i skumringstimen man kan høre disse lyde.

Botia moleti er efter vore kilder aldrig blevet opdrættet under akvarieforhold, og arten skulle iflg. Gerhard Ott (se litteraturliste) først blive kønsmoden i en størrelse af 9 cm.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css