Chela laubuca

© Foto: F. Ingemann Hansen

Chela laubuca (HAMILTON-BUCHANAN, 1822)

ETYMOLOGI : STØRRELSE : 6 cm

FARVE / FORM : Højrygget, fra siderne stærkt sammenpresset kropsform. Buglinjen er betydelig mere hvælvet end ryglinjen. Fra snuden stiger rgyprofilen svagt op til et stykke bag fiskens midtpunkt, her sidder rygfinnen, der er lille. Fra samme punkt falder ryglinjen stejlt ned til haleroden. Finnerne er transparente, og gatfinnen er større end rygfinnen. Halefinnen er indskåret. Ryggen er grågrøn, medens siderne er sølvagtig med et metallisk blåt, grønt eller gyldent skær.

Der kan være en del variationer, alt efter hvilke geografiske områder fisken kommer fra. Foran på skulderen ses nogle sorte, korte bånd med en gylden baggrund. På haleroden ses hos nogle individer en rund sort plet med gylden bort og mellem skulderpletterne og halerodspletten kan man mere eller mindre tydeligt skelne nogle skinnende længdebånd, men på andre individer kan disse helt mangle. Over hele kroppen kan ses en masse ganske små brunlige prikker.

KØNSFORSKEL : Er ikke altid lige let at skelne, men hunnen er som regel noget kraftigere end hannen.

UDBREDELSE : Denne art er vidt udbredt i Sydøstasien, og findes bl. a. i Indien, Sri Lanka, Burma, Thailand, Sumatra. 

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten findes i mange forskellige biotoper lige fra det helt stillestående vand til rindende og også i oversvømmede rismarker.

ADFÆRD : Arten er en svømmeglad og livlig stimefisk, som fint kan holdes sammen med Barbus- og Danioarter.

AKVARIET : Arten er velegnet til selskabsakvarier med livlige fisk. Man bør lave nogle tætte beplantninger f.eks. i en af akvariets ender og ellers lade der være godt med fri svømmeplads, så fisken får mulighed for at udfolde sig. Temperaturen bør ligge mellem 24 og 26 grader C.

Arten bør have delvise vandskift f.eks. 1/4 hver anden uge. FORPLANTNING : Som opdrætsakvarium kan man anvende et 20 - 30 liters akvarium og lade vandstanden være 15 - 20 cm. Vandet skal have følgende tilnærmelsesvise værdier: T

emperatur 26-28 grader C., hårdhed 5 - 8 grader dGH. pH 6 - 6,5.

Akvariet bør fyldes godt op med finløvede planter. Man starter med at sætte hunnen over i legeakvariet nogle dage før hannen og fodrer hende forsigtigt med levende foder. Efter 4-5 dage sættes hanne så over i akvariet. Under legen omslynger hannen hunnen og hun afgiver ved en enkelt parring 30 - 40 æg. Unger hele legen finder der adskillige parringer sted.

Forældrefiskene æder ikke æggene, men alligevel bør man fjerne dem, når legen er overstået. Efter ca. 24 timer klækker æggene og efter en hængetid på 3-4 dage er ungerne fritsvømmende. De fodres i begyndelsen op med infusorier eller hårdkogt æggeblomme, men så snart som muligt går man over til Artemia og/eller fintsiede cyclops.

 

 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css