Danio albolineatus

© Foto: F. Ingemann Hansen

Danio alboliniatus

Synonymer: Nuria albolineatus, Danio albolineata

Forekomst: Burma, Thailand, Sumatra, den Malajiske halvø i Sydøstasien.

Biotop: Bække og floder især langs bredderne i vandløb med relativ god strøm.

Populærnavn: Blå Danio

Størrelse: 6 cm

Kønsforskel: Hannerne er kraftigere farvet end hunnerne, men disse er betydelig større og kraftigere. Litteratur: Notater: Akvariet til denne art kan indrettes som en flod med relativ kraftig strøm. Bundlaget kan være runde sten af forskellig størrelse og beplantningen kan f.eks. bestå af enkelte områder med Vallisneria, der kan stå og svaje i vandstrømmen.

En kraftig cirkulationspumpe eller et motorfilter kan sørge for vandbevægelsen. Arten er en fredelig og meget livlig stimefisk, der kan gå i ethvert selskabsakvarium, men som kommer bedst til sin ret i et akvarium som ovennævnte, hvor den kan have selskab af barber, andre danioarter og asiatiske maller. Akvariet bør være godt tildækket, da arten kan springe ud af ret små huller, hvis den forskrækkes. Temperatur 20-24º C, pH 6,5 - 7 og hårdhed omkring 10-15º dGH.

At opdrætte denne art, kræver ikke den store videnskab eller erfaring. Indret et 50 liters akvarium med finløvede planter, lad vandstanden være omkring 25 cm og hæv temperaturen til ca 28º C. Vælg fra stimen to hunner, der er godt rognsvære og sæt dem over i yngleakvariet to dage, før du sætter en smuk og artstypisk farvet han over til dem. Hannen driver kraftigt med hunnerne og æggene afgives mellem planterne, som de klæber fast til.

I legeperioden fodres ynglegruppen med enchytræer, for at de ikke skal æde af æggene, og når legen er helt ovre, fjernes de voksne fra legeakvariet. Efter ca 2 døgn klækker æggene og efter at have hængt på planter og ruder i nogle dage mere, bliver de fritsvømmende og opfodringen kan påbegyndes.

Start fodringen med infusorier og/eller protogengranulat samt hårdkogt æggeblomme og når ungerne er en til to uger gamle kan man gå over til Artemia nauplier, der rigtig får sat skub i væksten. Der findes en såkaldt xanthorisk kulturform, altså en gyldent skinnende form, men denne bliver ikke nær så smuk som naturformen.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css