Eirmotus octozona

© Foto: F. Ingemann Hansen

Eirmotus octozona D

ansk populærnavn: intet

Størrelse: 4 cm U

dbredelse: Thailand og vestlige Borneo

Temperatur: 24 - 26º C.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css