Epalzeorhynchus bicolor

© Foto: F. Ingemann Hansen

Epalzeorhynchos bicolor

FOREKOMST: Det centrale Thailand

BIOTOP: Floder og søer

POPULÆRNAVN: Ildhale

STØRRELSE: 15 cm

KØNSFORSKEL: Ingen sikre, men hunnen skulle være kraftigere end hannen og have svagere farver. Endvidere skulle hannens rygfinne løbe ud i en spids agtil, medens rygfinnens bagkant hos hunnen skulle danne en ret vinkel.

NOTATER: Labeo bicolor hører til frynselæbernes eller Læbebarbernes slægt, og de fleste af disse fisk er alt for store til akvarier, nogle af de afrikanske arter kan blive op mod 150 cm. Læbebarbernes mund er nedadvendt, læberne tykke og forsynet med et specielt skraberedskab der er fint til at afskrabe AUFWUCHS (algebevoksning med indhold af krebsdyr m.m. Labeo bicolor er en typisk enegænger, hvor man ofte ser slagsmål, hvis der holdes mere end en ildhale i et akvarium. Som yngre fisk kan de fint gå sammen med almindelige selskabs-fisk, men nogle individer bliver ret barske, når de bliver større, og så må man flytte dem, da de ellers kan jage alvorligt med akvariets andre indvånere.

I et normalt selskabsakvarium bør man ikke holde mere end et individ, men i store akvarier (over 300 liter), der er fornuftigt indrettet, kan man holde en flok på 4-5 stk. Et akvarium, hvor man vil have ildhalen bør indrettes med planter og en del trærødder. Hvis der ikke er tilstrækkelig med skjulesteder, kan man godt komme ud for at det største (eller mest aggressive) individ fuldstændig terroriserer de andre, der jages i skjul hver eneste gang, de kommer ud i det fri. Temperatur 24-26º C, pH omkring 7 og hårdhed op til 15º dGH.

Opdræt hører absolut til sjældenhederne, men en enkelt udenlandsk opdrætsrapport fortæller at vandtemperaturen var 27-28oC, og vandet var surt og blødt, samt filtreret over tørv. Æggene blev afsat i en stengrotte og de klækkede efter 2 døgn. Efter yderligere 2 døgn var ungerne fritsvømmende. Ungerne begynder med at være brunlige og bliver efterhånden mere og mere sorte. Halefinnen bliver først rød ved 2 måneders alderen. Ikke alle individer bliver helt sorte.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css