Pangio kuhlii

© Foto: F. Ingemann Hansen

Pangio kuhli S

YNONYMER: Cobitis kuhli, Acanthophthalmus fasciatus

FOREKOMST: Thailand, Vestlige Malaysia, Singapore, Sumatra, Java og Borneo.

BIOTOP: Mudre floder og vandløb.

POPULÆRNAVN: Kuhli-ål

STØRRELSE: 12 cm

KØNSFORSKEL: Meget vanskelig at skelne, men hunnen skulle være noget mere kraftig i bugpartiet ligesom der også skulle være farveforskel i bugpartiet.

NOTATER: En nataktiv fisk, der bør holdes i akvarier med fint bundlag, da den ofte graver sig ned i dagtimerne. Man kan godt have planter i akvariet, men hvis man vil lave et specialakvarium, er det faktisk mere korrekt med mudret bund og sten/trærødder. Belysningen skal være dæmpet, for at man skal have noget ud af disse fisk.

Temperatur 25-30º C, pH 6 og hårdhed under 8º dGH, altså blødt og surt vand. Opdræt i større målestok kendes ikke, men man har fra tid til anden hørt om mere eller mindre heldige opdræt med ganske få unger. Æggene afgives i vandoverfladen, hvor de hænger fast til flydeplanternes rødder. Fodring af kuhli-ål bør ske om aftenen, da de først begynder at søge foder når skumringen er indtrådt. Selv om mange akvarister holder kuhli-ålene i selskabsakvariet, hører den mere hjemme i artsakvariet, hvor man kan give dem de forhold, de skal have.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css