Puntius filamentosus

© Foto: F. Ingemann Hansen

Puntius filamentosus (CUVIER & Valenciennes, 1842)

STØRRELSE : 15 cm

FARVE / FORM : Langstrakt kropsform med en forholdsvis høj ryg. Ryggen er nogen mere hvælvet end buglinjen og det højeste punkt ligger lige foran rygfinnen, der er trekantet og kan have nogle lange trådformede hudforlængelser bagtil. Munden vender lidt nedad og er ret lille, øjnene er store, skægtrådene er meget små, medens arten skæl er ret store. Hvad farver angår er de meget forskellige, alt efter fiskens alder og størrelse. Hos voksne fisk er ryggen brun med et stærkt grønligt skær. Siderne er sølvagtige med metallisk blåt, grønt og gyldent skær.

Forrest på haleroden sidder en dybsort stor plet. Bugen er normalt svagt rødlig, men i yngletiden bliver den stærkt rød. Rygfinnen er transparent med et stærkt rødt felt forrest og et mere gyldent bagtil. Bug-, gat- og brystfinnerne er transparente. Halefinnen er stærkt indskåret og transparent. Helt inde ved haleroden er der et sort lodret felt og foroven og forneden i halefinnens flige er der et stærkt rødt felt omgivet af en sort søm. Ungfisk har på en sølvskinnende grundfarve fire sorte tværbånd, der bliver svagere og svagere med tiltagende alder og størrelse.

KØNSFORSKEL : Hunnen er tydeligt kraftigere end hannen. I legetiden har hannerne ud over de omtalte forlængede finnetråde også de fra andre barber kendte legeknopper på hovedet.

UDBREDELSE : Sri Lanka og det sydlige Indien.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten findes hovedsageligt i bjergenes vandløb med ret kraftig strøm. ADFÆRD : En fredelig og svømmeglad barbe, der på grund af sin størrelse ikke bør holde i for små akvarier.

AKVARIET : Akvariet bør ikke være under 200 liter og kan være stedvis tæt beplantet. Det vigtigste for denne art er dog ikke beplantningen, men en god og rigelig svømmeplads, hvor fisken kan boltre sig. Det er en typisk stime/flok fisk, der ikke bør holdes i et antal under 8 - 10 stykker. Arten er meget fredelig også indbyrdes. I et akvarium med lidt indfaldende lys vil denne art rigtig komme til sin ret.

Da arten som nævnt bliver stor, skal den have kraftigt foder og det skal være i rigelige mængder. Dette betyder til gengæld også, at man skal sørge for en god vandcirkulation, filtrering og regelmæssige vandskift. Et skift af 1/4 af vandet hver uge vil ikke være for meget, hvis man er interesseret i at give sine fisk de bedste betingelser. Temperaturen bør ligge på 20-24 grader C, pH 6 - 6,5 og vandets hårdhed op til ca., 15 grader dGH.

FORPLANTNING : Denne art skal opdrættes i forholdsvis store akvarier (på grund af dens egen størrelse) med vandværdier på: temp. 24-26 grader C., pH 6 og hårdhed max. 10 grader dGH. Der skal være mange og tætte plantebuske af finløvede planter. Legen kan være ret voldsom og finder som regel sted om morgenen. Æggene afsættes i planterne og efter legen bør man fange avlsparret ud. Æggene klækker efter 36 - 48 timer og opfodringen kan ske med Artemia nauplier. Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css