Puntius narayani

© Foto: F. Ingemann Hansen

Puntius narayani HORA, 1937

STØRRELSE : 6 cm

FARVE / FORM : Højrygget kropsform. Ryggen er noget mere hvælvet end bugen. Ryggens højeste punkt ligger lige foran den trekantede rygfinne. Finnnerne er transparente med et rødgult skær. Kroppens grundfarve er rødbrun med et gyldent skær. På skulderen sidder en bred lodret streg. Undermidten af rygfinnen ses endnu en bredt, lidt udflydende sort bånd og forrest på haleroden ses det tredie sorte tværbånd. De to forreste når kun ned til kroppens midterlinje medens det bageste når næsten hele haleroden rundt. Hovedet er lille med ret store øjne.

KØNSFORSKEL : Der syntes ikke at være nogen tydelig kønsforskel i farvetegning, men hannen er altid slankere i bugpartiet end hunnen.

UDBREDELSE : Sri Lanka

ADFÆRD : En fredelig stimefisk, der ikke bør holdes i for få individer, minimum 6-8 dyr kan anbefales, men gerne flere.

AKVARIET : Arten er velegnet til selskabsakvariet med andre barber, smerlinge og de større og mere robuste Rasbora-arter. Akvariet bør ikke være for lille og der skal ved indretningen både tages hensyn til skjulesteder med stedvise tætte planteområder og mere frie områder med svømmeplads. Akvariet bør ikke være for stærkt belyst, da arten i så fald ofte bliver meget sky og gemmer sig det meste af tiden inde mellem planterne. Man kan evt. have et tykt lag flydeplanter i akvariet til at dæmpe lyset noget ned med.

FORPLANTNING : ukendt

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css