Puntius ticto

© Foto: F. Ingemann Hansen

Puntius ticto (HAMILTON-BUCHANAN, 1822)

STØRRELSE : 10 CM

FARVE / FORM : Langstrakt, moderat højrygget med den lange rygfinne siddende langt tilbage på kroppen. Hunnen gråbrun med netmønster på hele kroppen og to sorte sidepletter. Første plet sidder lige bag gællerne over fiskens midterlinje, den anden sidder forrest på haleroden. Hannen har et bredt rødt bånd startende i øjet og løbende helt ud i halefinnen. Hannen mangler i yngledragt den bageste plet. Munden er lige, uden skægtråde

KØNSFORSKEL : se ovenfor

UDBREDELSE : Forindien fra Sri Lanka til Himalaya.

SYSTEMATIK : Af synonymer kan navnes: Cyprinus ticto, Puntius ticto, Rothee ticto, Systomus ticto, S. tripunctatus

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten er meget udbredt i floder og mindre vandløb, men kan også forekomme i stillestående vandområder.

ADFÆRD : En fredelig barbe, der kan holdes sammen med andre ikke for voldsomme barbearter. Den elsker at gå og nusse i bundlaget efter spiselige emner.

AKVARIET : Denne art holdes bedst i akvarier med blød bund og godt med fri svømmeplads i midten af akvariet. Siderne og baggrunden må gerne være dækket med planteområder, som fiskene kan søge ly i. Temperaturen 16-22 o C., mellemhårdt vand med en pH på omkring 6,8 - 7. En velegnet fisk for selskabsakvariet med ikke for meget varme. Arten er nærmest altædende og foragter hverken frostfoder eller flagefoder.

FORPLANTNING : Opdræt er ikke umuligt med denne art. Man kan indrette et 30 liters akvarium med lift finløvede planter, en legerist eller groft bundlag. Vandet bør have en temperatur på 24-26o C. en pH mellem 6,0 og 6,5 og en hårdhed mellem 10 og 15o dGH. Man sætter en han og 2 rognspændte hunner i akvariet og holder så øje med hvornår hannen går i gang med kurmageriet. Derefter følger adskillige skinparringer, inden der for alvor kommer gang i ægafgivelsen.

De flere hundrede æg hænger i planterne og falder ned mellem stenene på bunden og så snart man ser, at trioen er mere interesseret i at lede efter æg end at afgive dem, er det på tide at fjerne de voksne fisk. Ungerne klækker efter ca. 36 timer og efter en kort tid på f.eks. hårdkogt æggeblomme, kan man gå over til artemia nauplier, der sætter godt gang i væksten.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css