Puntius titteya

© Foto: Fotograf

Puntius titteya (DERANIYAGALA, 1929)

STØRRELSE : 5 cm

FARVE / FORM : Langstrakt, moderat højrygget kropsform, ryggen er mere hvælvet end bugen. Ryggens højeste punkt sidder midt i rygfinnen. Munden er nedadvendt og har et par små skægtråde. Skællene er forholdsvis store og sidelinjen er ufuldstændig. Ryggen er rødbrun med et svagt grønligt skær. siderne rødlige til stærkt rødgule. Fra snudespidsen løber gennem øjet til haleroden et rødbrunt længdebånd, lige over dette er fisken lysere og bugsiden er nærmest hvidlig til svagt rød. Skællene har hver en lille rødbrun streg. Finnerne er gullige til rødlige.

KØNSFORSKEL : Hannen er slankere og med tydeligt mere intensive farver.

UDBREDELSE : Sri Lanka

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten findes hovedsageligt i skyggefulde skovvandløb i lavlandet. ADFÆRD : Meget fredelig og til tider lidt sky barbeart, der ikke som de fleste andre barbearter lever i stime. Man kan dog godt holde nogle par i samme akvarium, men man kan godt komme ud for nogle kampe mellem hannerne, der, selv om de ser voldsomme ud, sjældent medfører skader på fiskene.

AKVARIET : Akvariet bør ikke være for kraftigt cirkuleret. Blød sphagnumbund og et tæt dække af flydeplanter giver den bedste baggrund for denne lidt sart udseende barbe. Temperatur 23 - 26 grader C. Vandets hårdhed op til 15 grader dGH og en pH omkring 6,5 - 7,0.

FORPLANTNING : Legeakvariet indrettes med lav vandstand, temperatur 26-27 grader C, pH 6 - 6,5 og en hårdhed omkring 10 grader dGH. Arten leger parvis og man skal sørge for at have akvariet fyldt godt op med finløvede planter, som æggene smides i. Nogle opdrættere anbefaler, at man under legeperioden fodrer fiskene med enchytræer for at nedsætte deres lyst til egne æg, men det klogeste er nok alligevel at holde godt øje med parret og fjerne det, når legen er færdig.

Arten er ret produktiv og en fuldvoksen hun kan afgive omkring 300 æg. Ved en temperatur på 26 grader C. klækker æggene efter 24 timer og nogle dage efter er ungerne fritsvømmende og kan begynde at tage foder til sig. Begynd med Infusorier og/eller hårdkogt æggeblomme og gå over til Artemia nauplier, så snart ungerne kan tage disse.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css