Rasbora borapetensis

© Foto: F. Ingemann Hansen

Rasbora borapetensis SMITH, 1934

STØRRELSE : 5 cm

FARVE / FORM : Forholdsvis langstrakt kropsform. Sidelinjen ufuldstændig. Ryggen beige-oliven og bugen er hvidlig. Siderne er beige med et sølvagtigt skær. Da hvert skæl er kantet med en smal søm, ser det ud som om fisken er dækket af et fint net. Fra bagkanten af gællelåget løber et smalt brunt til sort bånd ned til haleroden. Lige over dette bånd løber et ligeledes smalt gyldent bånd. Halefinnen har et halvmåneformet rødt felt inderst mod haleroden. Hos nogle fisk kan hele halefinnen dog være røde. Resten af halefinnen er, ligesom de øvrige finner, transparente med et svagt rødligt skær ved basis. Nederst på haleroden ved gatfinnens basis løber et ganske smalt sort bånd.

KØNSFORSKEL : Hunnen har et tydeligt kraftigere bugparti end hannen, men ellers er der ingen synlig kønsforskel.

UDBREDELSE : Thailand og det vestlige Malaysia i Sydøstasien. SYSTEMATIK : Artens danske populærnavn er Rødhalet Rasbora.

ADFÆRD : En fredelig stimefisk, der skal holdes i stime på ikke mindre end 8 - 10 dyr og meget gerne flere.

AKVARIET : Arten bør holdes i selskabsakvarium med andre Rasboraarter, fredelige barbearter og Danio-arter. Akvariet skal være stedvis tæt beplantet, så fiskene har mulighed for at søge ly, hvis de føler sig truet, men der skal også være godt med fri svømmeplads, så denne fisk virkelig kan få udnyttet sine svømmefærdigheder. Et kraftigt filter kan sørge både for rent vand og den nødvendige cirkulation i vandet. Arten kan holde mellem 22 og 26 grader C. Vandet bør have en hårdhed ikke over 12 grader dGH og en pH omkring 6,5 - 7. Regelmæssige delvise vandskift kan anbefales.

FORPLANTNING : Legeakvariet bør ikke være for lille. Vandstanden ikke mere end 15 cm og vandet bør have følgende cirka-værdier: 8-10 grader dGH og pH 6 - 6,5, temperatur 25-26 grader C. Læg et bundt flydeplanter i vandoverfladen til at dæmpe det stærke lys lidt ned, og læg en legerist i bunden over gruset, da de voksne er nogle slemme ægrøvere. Man sætter en godt rognfyldt han sammen med en smuk og artstypisk han over i legeakvariet og efter nogle få dages tilvænning sker legen som regel. Under selve legen omslynger hannen hunnen og "presser" 3-5 æg ud af hende.

Arten er ikke særlig produktiv, kuldstørrelsen er kun mellem 30 og 40 stk. Efter legen fjernes parret og nu går der 36 - 48 timer før æggene klækker. Efter yderligere ca. 24 timers hængen på ruder og planter er ungerne fritsvømmende og opfodringen kan begynde. I starten kan man bruge hårdkogt æggeblomme slemmet ud i lunkent vand og så snart ungerne har fået en smule størrelse, bør man gå over til Artemia nauplier.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css