Rasbora einthoveni

© Foto: F. Ingemann Hansen

Rasbora einthovenii (BLEEKER, 1851)

STØRRELSE : 8,5 cm

FARVE / FORM : Langstrakt form med en kraftig halerod. Finnerne er nærmest transparente med gulligt skær. Kroppens grundfarve er brun-beige på ryggen, siderne har et lilla-rosa skær og det samme har bugen, glidende over i hvidt. Fra snudespidsen gennem øje løber en mørkebrun til sort længdestreg, der også løber ud i halefinnen i en smal streg. Over dette bånd løber et smalt guldgyldent bånd. Pande og nakke er brun-beige medens resten af hovedet under den sorte længdestreg er hvidt. På ryg og sider har de ret store skæl brune kanter, hvilket giver fisken et netagtigt udseende. Øjets iris er gylden.

KØNSFORSKEL : Udenfor legetiden er det meget svært, om ikke umuligt at skelne de to køn fra hinanden. Hvis hunnen imidlertid bliver med rogn er det tydeligt, at hun er kraftigere end hannen.

UDBREDELSE : Singapore, Borneo, Bangka, Belitung, Vsetmalaysia i sydøstasien.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten findes store stimer i både rindende og stillestående vandløb.

ADFÆRD : Det er en meget fredelig og livlig art, der bør holdes i flok/stime på ikke mindre end 8 - 10 dyr.

AKVARIET : Akvariet bør være stedvis tæt beplantet, men alligevel give denne art mulighed for at udfolde sin svømmefærdighed. Man kan lave skjulesteder i form af beplantning eller trærødder, så fiskene har mulighed for at trække sig ind i ly, hvis de synes det er nødvendigt. Akvariet bør være tæt tildækket, da arten er en god springer. Arten kan fint holdes sammen med andre østasiatiske arter i et selskabsakvarium. Temperatur 22 - 25 grader C. Plejen kan fint foregå i almindeligt ledningsvand.

FORPLANTNING : For at få hunnen rognsvær og i legehumør skal der godt med levende foder til. Arten er ret sart og det er nødvendigt med et forholdsvis stort opdrætsakvarium. I opdrætsakvariet bør man have blødt (ca. 5 grader dGH) og let surt (6 - 6,5 pH) vand. Lege/opdrætsakvariet og vandet skal være pinligt rent, uden infusorier. Akvariet bør indrettes med en tæt plantebestand, hvor fiskene kan lege. I begyndelsen er det den rognsvære han, der driver med hannen, men han får hurtigt færten af, hvad der skal ske og overtager drivningen. Selve legen finder sted mellem planterne. Forældrefiskene bør fjernes fra opdrætsakvariet efter legen. Æggene klækker efter 36 - 48 timer og ungerne hænger ca. 24 på ruger og planter. Når de er fritsvømmende kan de straks tage med Artemia nauplier.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css