Rasbora pauciperforata

© Foto: F. Ingemann Hansen

Rasbora pauciperforata WEBER & DE BEAUFORT, 1916

STØRRELSE : 7 cm

FARVE / FORM : Meget langstrakt form. Fisken er nærmest gennemsigtig med et hvidt bryst- og bugparti. Fra snuden løber et lysende neonrødt bånd hen over øjet og langs fiskens midterlinje til haleroden. Finnerne er transparente.

KØNSFORSKEL : Hannen er slank med en ret lige buglinje, medens hunnen er kraftigere med en tydelig buet buglinje.

UDBREDELSE : Arten kommer fra Sumatra og Vest Malaysia

SYSTEMATIK : Artens danske populærnavn er Glødelysrasbora. Arten tilhører en gruppe Rasbora-arter, der har en reduceret sidelinje og en mørk sidestribe. Til denne gruppe hører også R. taeniata, R. chrysotaenia, R. borapetensis, R. urophthalma, R. beauforti og R. vegae samt sandsynligvis også R. palustris og R. semilineata.

ADFÆRD : Ret sky stimefisk, der dog er livlig og svømmeglad, hvilket betyder, at man skal sørge for god svømmeplads i akvariet. Som de øvrige fisk med neon-striber, bruger også denne art striben til sociale signaler til medlemmer af samme stime. Denne art bør ikke holde i flokke på mindre end 8-10 dyr. Enkeltindivider vil ofte være meget sky, og man vil sjældent få dem at se.

AKVARIET : Akvariet bør ikke være for lyst. Det må gerne være delvis tæt beplantet, men der må ubetinget være steder med god svømmeplads. Vandet må gerne være blødt og let surt og skal holde en temperatur mellem 23 og 25 grader C.

FORPLANTNING : Rasbora pauciperforata hører så absolut ikke til de letteste fisk at opdrætte, men det kan dog lade sig gøre. Vandet skal være blødt (2-3 grader dGH og have en pH omkring 6. Temperaturen skal ligge på 25-26 grader C, og der skal være områder med tæt beplantning af finløvede planter i legeakvariet. Når man i selskabsakvariet ser et par begynde på legeforberedelserne (hannens kurmageri til hunnen), og hunnen ser godt rognsvær ud, skal parret fanges ud og sætte over i legeakvariet. Selve legen foregår mellem de finløvede planter og efter legen skal man fjerne forældrefiskene, da de ellers vil æde æggene.

Æggene klækker efter ca. 30-36 timer og efter en hængetid bliver ungerne fritsvømmende og man kan påbegynde opfodringen. Dette kan i de første dage ske med hårdkogt æggeblomme eller infusorier, og så snart ungerne kan tage Artemia nauplier bør man overgå til dette foder, der sætter gang i væksten hos ungerne.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css