Rasbora trilineata

© Foto: F. Ingemann Hansen

Rasbora trilineata STEINDACHNER, 1870

ETYMOLOGI : Artsnavnet henviser til de tre sorte streger i halefinnen.

STØRRELSE : 15 cm, dog ofte betydelig mindre under akvarieforhold.

FARVE / FORM : Langstrakt fisk med en vis kropshøjde. Grundfarven er nærmest grålig med et næsten transparent udseende. Bugen er hvid og finnerne er farveløse, med undtagen af halefinnen. Halefinnen er dybt indskåret og i begge flige er der yderst et hvidt felt, så et sort og derefter igen et hvidt. Fra midt på kropssiden løber et mørkt bånd ud i halefinnens midte. Fra gattet løber et smalt mørkt bånd ned til den nederste del af haleroden.

KØNSFORSKEL : Det er ikke let at skelne kønnene fra hinanden, men hannen bliver som regel noget slankere end hunnen, som har en tydelig rund bug.

UDBREDELSE : Vestlige Malaysia, Sumatra, Borneo.

SYSTEMATIK : Dens danske navn er saksehale-rasbora eller bare saksehale. ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten findes hovedsageligt i floder og søer med en ret god vandbevægelse.

ADFÆRD : En meget fredelig og svømmeglad art, der er betydelig mere rolig end de fleste andre Rasbora-arter.

AKVARIET : Arten kan fint gå i et selskabsakvarium med andre Rasbora-arter, Barber og større Tetra-arter. Den er glad for beplantning, hvor den kan søge ly, men kræver også god svømmeplads for at trives. Temperaturkravet ligger mellem 23 og 25 grader C, og den har ingen særlige krav til de øvrige vandforhold, dog skal den selvfølgelig have friskt, iltrigt vand, da den kommer fra vandområder med god vandbevægelse.

FORPLANTNING : Arten kan godt opdrættes, men det er bestemt ikke for begynderen. Akvariet skal være langt, så der er god plads til hannens kurmageri. Vandstanden omkring 30 cm og temperaturen 27-29 grader C. Blødt vand er påkrævet (ca. 5 grader dGH) og let surt (pH 6 - 6,5) skal det også være. Der skal være områder med meget tæt beplantning i akvariet, og det er her selve legen foregår efter at hannen har drevet hunnen af sted igennem længere tid.

Når man kan se, at hunnen er blevet slank og dermed må have kastet sine æg, fanger man avlsdyrene op og skygger akvariet af. Æggene klækker efter 24-30 timer noget afhængig af temperaturen. Såvel æggene og de nyklækkede embryoner er meget følsomme overfor infusorieangreb. Arten regnes ikke for at være særlig produktiv. Når ungerne har hængt og fortæret deres blommesæk og bliver fritsvømmende kan opfodringen påbegyndes.

Man bør starte med infusorier og tøffeldyr, derefter går man over til hårdkogt æggeblomme, så Artemia nauplier og nu kan man rigtig se, at der sker noget med væksten. Artemia nauplierne kan man bruge, så længe man nu syntes det er nødvendigt, men også frosne bosmider og Cyclops kan bruges med stort held.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css