Rasbora vaterifloris

© Foto: F. Ingemann Hansen

Rasbora vaterifloris DERANIYAGALA, 1930

STØRRELSE : 4 cm

FARVE / FORM : Ret højrygget form med en mere hvælvet buglinje end ryglinjen. Voksne dyr kan godt have et noget pukkelrygget udseende. Der findes iflg. DERANIYAGALA flere forskellige farveformer, varianter eller underarter af denne art. Se farvebeskrivelser nedenfor. Hovedet er ret lille og øjnene meget store. Den trekantede rygfinne sidder nogenlunde midt på ryggen. Gatfinnen er også trekantet, men kan være større end rygfinnen. Finnerne er transparente med forskellige farveskær, alt efter hvilken type, den pågældende fisk tilhører.

KØNSFORSKEL : Hannen er slankere og kraftigere farvet end hunnen.

UDBREDELSE : Sri Lanka.

SYSTEMATIK : DERANIYAGALA har defineret fire typer af Rasbora vaterifloris. 1. Rasbora vaterifloris "ruber", en type med en gennemsnitlig kropslængde på 38,4 mm, kroppen er ensfarvet mørkerød og den findes fra Meegahatenne til Valallavites på Sri Lanka. 2. Rasbora vaterifloris "typica", gennemsnitlig kropslængde 38,4 mm, kroppen er grønlig, findes i Gilimale, Parakaduvz på Sri Lanka 3. Rasbora vaterifloris "rubrioculis", gennemsnitlig kropslængde 26,4 mm, Øverste "øjenbryn" dybt orange, findes i Akurenz på Sri Lanka 4. Rasbora vaterifloris "pallider", gennemsnitlig kropslængde 26,4 mm, øverste "øjenbryn" svagt orange. findes i Kottava på Sri Lanka. Yderligere mener han, at den af Meinken i 1957 beskrevne art Rasbora nigromarginata også er en type af Rasbora vaterifloris, og kalder den Rasbora vaterifloris "nigromarginata".

ADFÆRD : En ekstremt fredelig art, der kun bør holdes med ligesindede i et selskabsakvarium eller alene i et artsakvarium. Det er en typisk stimefisk, der ikke bør holdes i et antal under 8 - 10 stykker.

AKVARIET : Akvariet bør være virkelig tæt beplantet og skal ikke være for stort. Brug Cryptocoryner og nogle enkelte finløvede planter til at skabe tætte steder med. Den frit svømmeplads kan begrænses til en kile ind fra forruden. Vandet skal være blødt (5 grader dGH) og surt (pH 6 - 6,5) medens temperaturen bør ligge mellem 26 og 28 grader dGH.

FORPLANTNING : Rasbora vaterifloris hører til de absolut sværeste af Rasbora-arterne at opdrætte og der skal både dygtighed og omhu til før det lykkes. Et legeakvarium på 25-30 liter indrettes med tætte bestande af finløvede planter, og en vandstand omkring 15 cm. Temperaturen skal være 28 - 30 grader C, og vandet skal være blødt og surt. Hunnen sættes først i akvariet og kort tid efter at hannen er sat i legeakvariet begynder han at drive meget kraftige med hunnen. Æggene afgives mellem planterne og straks efter legen skal avlsparret fjernes, da de er slemme ægrøvere.

Æggene klækker efter 36 - 48 timer, og når ungerne er fritsvømmende begyndes opfodringen med Infusorier, hjuldyr og hårdkogt æggeblomme. Så snart ungerne er store nok til at tage Artemia, bør man gå over til dette foder, der sætter lidt ekstra gang i væksten.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css