Trigonostigma hengeli

© Foto: F. Ingemann Hansen

Trigonostigma hengeli MEINKEN, 1956

ETYMOLOGI : ingen oplysninger

STØRRELSE : 3,5 cm

FARVE / FORM : Moderat højrygget form, hvis krop spidser til for- og bagtil. Ryggen er gråbrun, siderne gråoliven og bugen hvidlig. Hele kroppen har ofte et rødligt skær. På kroppens bageste del ses en langstrakt trekantet blåsort kileformet plet, der begynder lige foran rygfinnens forreste kant og løber spidst ud i haleroden. Ovenfor brystfinnen ses en rødlig plet og kropssiderne har ofte, under midterlinjen, en et gyldent skær. Finnerne er halvt gennemsigtige med et rødligt/gyldent skær.

KØNSFORSKEL : Hannen er slank med kraftigere farver, medens hunnen er noget kraftigere i bugpartiet.

UDBREDELSE : I Djambi- og Tambesi floderne i Sumatra, Indonesien.

SYSTEMATIK : Ingen oplysninger

ØKOLOGI/BIOLOGI : Findes i småvande med kraftig plantevækst.

ADFÆRD : En meget fredelig stimefisk, der ikke bør holdes med alt for livlige eller aggressive arter. Bedst holdes den sammen med mindre Rasbora- og Barbearter i et selskabsakvarium, eller måske aller bedst i specialakvariet, hvor man kan koncetrere sig om denne arts livskrav. MEINKEN har fortalt om en adfærd, som han kalder "vagtskifte". Hvis stimen af en eller anden grund står helt stille, skiller der sig straks nogle enkelte dyr ud fra stimen og svømmer rundt i dens yderkreds. Hvis disse vagter vender sig bort og stikker af, ser man straks hele stimen tage flugten.

AKVARIET : Om dagen ser man denne fisk i en tæt stime, men om aftenen, når mørket falder på, vil man se hver enkelt individ finde sin hvileplads under et blad, hvor den helt alene tilbringer hele natten. Om morgenen genoptager fiskene så det tætte stime-sammenhold. Akvariet bør indrettes med planter og evt. trærødder. Et tæt lag flydeplanter kan dæmpe lyset lidt og man skal ikke bruge en for lys bund. Denne art bør ikke holdes i et for lille antal, og man bør mindst have 10-12 stykker, for at de kan gå godt og udvise deres naturlige stimeadfærd.

Temperatur 24-27º C., Hårdhed under 10º dGH og en pH omkring 6. Arten bør have småt levende foder eller nogle af de mindre typer frostfoder. Lad være med at fodre med for meget ad gangen. Giv hellere fiskene en smule mere efter et par timer.

FORPLANTNING : Arten er ikke let at opdrætte, men det kan dog lade sig gøre. Vandet bør være 26-28º C. pH omkring 5,5 og hårdheden ikke over 3º dGH. Legeakvariet indrettes med et par Cryptocoryner og vandstanden sænkes til 10-15 cm. Til legen bruges en ung rognsvær hun og en godt et år gammel han - gerne stor. Æggene afsættes på undersiden af plantebladene og når legen er forbi, skal man udfange forældrefiskene. Akvariet dækkes af for lyset.

ggene klækker efter 24 timer og efter yderligere 3-4 dage er ungerne fritsvømmende og opfodringen kan påbegyndes. Ungerne er meget små og skal i begyndelsen fodres op med hjuldyr, infusorier og lignende. Straks når man mener, at ungerne er store nok til at tage Artemia nauplier, bør man gå over til dette foder, der yderligere sætter gang i ungernes vækst.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css