Trigonostigma heteromorpha

© Foto: F. Ingemann Hansen

Trigonostigma heteromorpha DUNCKER, 1904

Forekomst: Sydøstlige Thailand, Vestlige Malaysia, Singapore og dele af Sumatra.

Populærnavn: Kileplet eller kilepletrasbora

Størrelse: 4,5 cm

Kønsforskel: Hannen slankere end hunnen. Hos hunnen er kilens forreste kant lige afskåret, medens det hos hannen ser ud som om den nederste spids løber lidt fremad.

Notater: En meget fredelig lille stimefisk, der ikke bør holdes i flok på under 10 dyr. Akvariet kan være tæt beplantet og man kan bruge flydeplanter til at dække af for lyset. Arten er velegnet i selskabsakvariet sammen med andre fredelige Rasbora-arter eller man kan lave et artsakvarie til dem og indrette dette med trærødder, sphagnum-bund og enkelte planter af Cryptocoryne-slægten. Temperatur 23-25ºC., pH 6,5 - 7 og hårdhed op til 10º dGH, men gerne blødere.

Arten spiser alle former for levende foder, frostfoder og flagefoder, og hører i det hele taget ikke til kostforagterne. Kilepletbarben er ikke let at opdrætte, selv om den erfarne opdrætter måske ikke har de store problemer med den. Legeakvariet behøver ikke være ret stort, kom fint grus i bunden og sæt et par bredbladede Cryptocoryner ned midt i akvariet. Vandet skal forberedes i god tid og skal være blødt med en hårdhed på max 3-4º dGH, pH omkring 5,5 og temperaturen skal forhøjes til 26-28º C. Til legen skal man bruge et godt par, hvor hunnen er stor og kraftig samt selvfølgelig godt rognspændt samt ikke mere end højest 2 år, da man ofte ser at ældre hunner er umulige at få i leg, selv om de ser rognspændte ud, og hannen er en livlig fyr med smukke farver.

Hannen driver hunnen kraftigt i flere timer, ja endog i dage, før selve legen finder sted. Parret afsætter æggene på undersiden af Cryptocorynerne, og når man ser, at legen er overstået, fanger man parret op igen. Æggene klækker efter ca 24 timer og så hænger de små larver overalt under bladene, indtil de bliver fritsvømmende. Fodringen af de meget små unger kan nu påbegyndes med hjuldyr og tøffeldyr indtil ungerne er store nok til at ville tage Artemia nauplier.

 

Læs mere om denne og andre karpefisk i bogen "Barber og andre karpefisk", 2005 fra forlaget Atelier (ISBN 87-7857-455-2)

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css